Ár Seirbhísí

Ríomhairí agus an tIdirlíon

Tá rochtain saor in aisce le fáil ar an Idirlíon agus feidhmeanna eile ríomhaire ar os cionn 150 ríomhaire ar fud líonra ár mbrainsí faoi láthair. De bharr uasghrádú a rinneadh le déanaí ar ár gcrua-earraí, bogearraí agus troscán, tá seirbhís sruthlíneach dírithe ar an gcustaiméir ar fáil anois, leis an Leabharlann Contae ar cuireadh síneadh leis le déanaí anois ag soláthar seomra TF nua ina bhfuil os cionn 100 ríomhaire don phobal scaipthe ar fud na leabharlainne.

Seirbhísí ar an láithreán gréasáin agus gréasán-bhunaithe

B’fhéidir go mbeadh an leabharlann dúnta, ach tá ár láithreán gréasáin ar fáil ar feadh an lae gach lá. Is féidir leat an nuacht agus an t-eolas is déanaí a fháil maidir le Leabharlanna Bhaile Átha Cliath Theas agus rochtain a fháil ar go leor dár seirbhísí. Áirítear leo seo cuardach a dhéanamh ar an gcatalóg, ríomhairí a chur in áirithe, iasachtaí a athnuachan, leabhair a chur i leataobh agus rochtain a fháil ar leaganacha iomlána ar líne de Encyclopaedia Britannica agus acmhainní tagartha eile. Is féidir leat freisin cóipeanna de go leor dár bhfoilseacháin staidéir áitiúla is déanaí a íoslódáil saor in aisce.

Tá ár Láthair Íoslódála le fáil ar ár láithreán gréasáin chomh maith, a ionchorpraíonn ár Seirbhís Leabhar Digiteacha, inar féidir leat leabhar a íoslódáil le léamh chomh maith le rogha mór closleabhar agus meáin eile. Faigheann na seirbhísí ar líne seo tacaíocht ónár leabharlanna lánaimseartha, a bhfuil stáisiún íoslódála tiomanta i ngach ceann díobh. Tá ár n-íoslodálacha comhoiriúnach le, i measc rudaí eile, an réimse iPod agus an Sony eReader nua.

Tagairt

Níl aon leabharlann phoiblí iomlán gan Rannóg Tagartha agus tá stór mór eolais ar fáil i gcónaí sna leabhair agus irisí ar ár seilfeanna. Ach anois tá an Encyclopaedia Britannica agus an Tagairt Credo iomlán suas chun dáta ar fáil ar Láithreán Gréasáin na Leabharlainne. Ar ríomhairí na leabharlainne, tig leat rochtain a fháil ar Chartlanna Pháipéir Nuachta na hÉireann siar chomh fada le 1763 agus ar Léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis d’Éirinn idir 1837 – 1913, saor in aisce. Chun cur síos níos mine a fháil ar ár n-acmhainní ar líne, téigh chuig an rannóg a bhaineann lenár n-acmhainní ar líne.

Staidéir Áitiúla

Cuireann Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas réimse forleathan, atá ag fás i gcónaí, d’acmhainní Staidéir Áitiúla ar fáil. Tá an chuid is mó den bhailiúchán i Leabharlann an Chontae, áit a bhfuil foireann cháilithe le taithí in ann treoir a thabhairt do thaighdeoirí de gach aois agus leibhéal.

Cuirtear acmhainní Staidéir Áitiúla Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas ar fáil ar an suíomh seo chomh maith le www.southdublinimages.ie agus www.askaboutireland.ie.

Déileálann foireann na Leabharlainne Contae le ceisteanna áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta go rialta.

Imeachtaí Cultúrtha agus Oideachasúla

Cuireann ár leabharlanna beagnach 2,500 imeacht chultúrtha agus oideachasúil ar fáil i rith na bliana do dhaoine fásta agus do leanaí. Reáchtálaimid ranganna teanga, ríomhaireachta, ceoil agus tuisceana don ealaín agus go leor, leor eile. I measc na n-imeachtaí a reáchtáiltear tá cainteanna ar nósanna maireachtála agus seoladh leabhar do dhaoine fásta agus cuairteanna údar agus Hip-Hop do leanaí.

Reáchtáiltear féilte leabhar móra i rith na bliana inár leabharlanna, lena n-áirítear Seachtain na Gaeilge; Bealtaine, Fused, Féile Leabhar do Leanaí agus Lá na Léitheoirí. Tig leat tuilleadh sonraí a fháil maidir leis na rudaí a tharlaíonn i rith na bhféilte ildaite, spreagthacha seo sna bróisiúir atá ar fáil ar ár láithreán gréasáin agus inár leabharlanna.

Seirbhísí do Leanaí

Tá leanaí ina mbaill luachmhara dár bpobal agus cuirimid fáilte ar leith rompu inár leabharlanna. Tá rannóga sóisearacha ar fáil i ngach brainse agus tá siad cóirithe chun go mbeadh leanaí gafa agus compordach. Is féidir le leanaí úsáid a bhaint as na seirbhísí céanna is a úsáideann daoine fásta, lena n-áirítear rochtain ar an Idirlíon, ach le fócas ar leith ar a suimeanna agus riachtanais.

Tá láithreán nua ar fáil ón láithreán seo, Láthair na nÓg a cruthaíodh go spesialta do dhaoine óga ó Ath Cliath Theas.