Eolas faoi na Leabharlanna

Is smaoineamh an-sean agus an-nua araon iad Leabharlanna Poiblí. Aithnítear an tseirbhís leabharlann phoiblí nua-aimseartha a chuireann Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas ar fáil mar gheall ar an éiteas láidir i dtaobh seirbhís do chustaiméirí atá aici agus an úsáid nuálaíoch a bhaintear as teicneolaíocht chun seirbhísí do chustaiméirí a fheabhsú. Is spásanna pobail atá inár leabharlanna inar féidir le daoine léamh, scíth a ligean, foghlaim agus an réimse leathan eolas daonna atá sna leabhair agus sna hacmhainní ar líne a chuardach.

Cuireann Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas rochtain shaor agus chothrom ar fáil ar ár seirbhísí agus ceanglaíonn sí daoine lena n-údarás áitiúil agus lena bpobal níos leithne.

Is spásanna beoga cultúrtha atá inár leabharlanna ina dtugtar ómós do léitheoireacht agus do leabhair agus ina gcuirtear léitheoireacht agus leabhair i gcroílár gach gníomhaíochta. Is iad leanaí léitheoirí na todhchaí agus cuirtear bailiúcháin agus gníomhaíochtaí a chabhraíonn leo bheith páirteach i bhfoghlaim agus cruthaitheacht i lár ár seirbhísí.

Breisíonn oideachas leanúnach sa litríocht, i dteangacha, i gceol agus sna heolaíochtaí inár mbrainsí go léir líonra foghlama an Chontae. Tá cuimhne Átha Cliath Theas ar fáil inár mbailiúchán Staidéir Áitiúla agus trí SOURCE, ár seirbhís oidhreachta digiteach ar líne.

Téann leabharlanna taistil timpeall an Chontae go laethúil chuig áiteanna iargúlta uirbeacha agus tuaithe ag tabhairt leo domhain nua le fiosrú agus le taiscéaladh.

Úsáidtear teicneolaíochtaí comhaimseartha chun leabhair dhigiteacha a chur ar fáil ónár láithreán gréasáin a chuireann ar ár gcumas seirbhís 24/7 a chur ar fáil dár gcustaiméirí aon áit sa domhan. Tig le custaiméirí a bhfuil deacrachtaí léimh acu éisteacht le closleabhair ar féidir a íoslódáil saor n aisce gan cuairt a thabhairt ar bhrainse na leabharlainne féin.