Ba mhaith liom...

Leabharlanna Taistil

Tugann na Leabharlanna Taistil cuairt ar os cionn 40 stop sceidealaithe ar fud an chontae, ag soláthar seirbhíse do chomharsanachtaí áitiúla, scoileanna agus pobail nach bhfuil ábalta rochtain a fháil ar bhrainse buan den leabharlann.

Thosaigh Seirbhís Leabharlann Taistil de chuid Comhairle Contae Átha Cliath i Meán Fómhair 1971, le beirt tiománaithe agus seisear foirne bunaithe ag Scabhat an Chopair i gcroílár chathair Bhaile Átha Cliath. Ag an am sin chlúdaigh an tseirbhís Contae Átha Cliath ar fad. I mí Eanáir 1994 roinneadh Comhairle Contae Átha Cliath ina trí údarás áitiúil nua: Fine Gall, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Comhairle Contae Átha Cliath Theas. Tugadh ceathrar tiománaithe agus ceithre leabharlann taistil do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas.

I 1996, bhog Seirbhís Leabharlann Taistil Átha Cliath Theas chuig Ceanncheathrú nua na Leabharlainne i dTamhlacht, áit a bhfuil sí fós bunaithe.

Tá ceann amháin d’ár leabharlanna taistil oiriúnach do chathaoir rotha agus tá céim íseal gur féidir a tharraingt amach. Más mian leat go dtabharfadh an leabharlann sin cúirt ar do stad, déan teagmháil linn le do thoil.

Cuireann na leabharlanna taistil Seirbhís Sheachadadh Baile ar fáil. i dteannta le cuid d’ár leabharlanna bhuana do dhaoine nach féidir leo cúirt a thabhairt ar a leabharlann.

Le do thoil, roghnaigh an nasc a leannán chun tuilleadh eolais a fháil ar Ghnéithe Rochtana, Leabharlanna Taistil Átha Cliath Theas. Tá sonraí, agus físeán san áireamh, ar fáil faoi ghnéithe rochtana gach Leabharlann Átha Cliath Theas ar ár leathnach Rochtain.

Aimsigh dátaí atá le teacht do leabharlanna taistil i do cheanntar:

Aimsigh de réir stada

Breathnaigh ar gach stad
Íoslódáil doiciméad Word do gach stad atá le teacht

Teagmháil

Seoladh:
Leabharlanna Taistil
Leabharlanna Átha Cliath Theas
Aonad 1
Coimpléasc Tionsclaíoch na Cearnóige
Tamhlacht
Baile Átha Cliath 24

Teil: +353 1 4597834

Leabharlannaí Sinsearach: Barbara Coughlan
Ríomhphost na Leabharlanna Taistil: mobiles@sdublincoco.ie

Seirbhísí atá ar Fáil

  • Seirbhís iasachta do dhaoine fásta agus do leanaí
  • Seirbhís tagartha ar líne do dhaoine fásta agus leanaí
  • Closleabhair, CDanna, DVDanna agus cluichí consóil
  • Leabhair le prionta mór
  • Eagraítear iasachtaí ó leabharlanna eile
  • Cuirtear míreanna in áirithe duit
  • Irisleabhair agus tréimhseacháin
  • Foirmeacha iarratais: ceadúnas tiomána, pas, cáin bóthair etc.
  • Eolas ar líne maidir leis an gComhairle Contae
  • Pacáistí teanga