Ath-Shamhlaigh Tú Féin

Tig leis bheith deacair bheith ag taiscéalaíocht tríd an domhan athraitheach seo. Tá go leor daoine míshásta lena n-ioncam, tá imní orthu faoina bpost a chailleadh nó díreach teastaíonn treo nua uathu. Is féidir le Leabharlanna Átha Cliath Theas cuidiú leat spriocanna réadúla a leagan amach duit féin, míntiúnadh a dhéanamh ar an mbealach a réitíonn tú fadhbanna agus b’fhéidir cosáin nua a fháil duit don bhóthar amach romhat.

Tá go leor roghanna ann agus is féidir iad a fhiosrú i gceann de bhrainsí na leabharlainne nó ar líne lenár seirbhísí fíorúla. Tá na hacmhainní ag Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas chun do nós maireachtála a athrú nó cuidiú leat cinneadh a dhéanamh faoin treo ar cheart duit dul. Táimid tiomanta do chinntiú go bhfuil na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn uait chun na rudaí atá uait a aimsiú ar fáil duit.

Cosán nua a aimsiú sa saol

Má tá tú ag smaoineamh ar ghairm bheatha nua, is féidir linn cabhrú leat do CV nua a chumadh – tá teimpléid ar fáil ar dheasc na ríomhairí poiblí ar fad chomh maith le réimse leathan leabhar. Tá seirbhísí ar líne cosúil le Vision-net úsáideach ó thaobh taighde d'fhostóirí féideartha. Tá nuachtáin an domhain ar fáil chomh maith má tá suim agat dul níos faide ó bhaile. Má tá suim agat scil nua a fhoghlaim nó dul ar ais chuig oideachas, féach ar na hacmhainní Foghlaim ar feadh an tSaoil chun tús a chur leis.

Daingnigh do thodhchaí le do ghnó féin

Tá Wi Fi agus rochtain tapaidh leathanbhanda againn chomh maith le láithreáin ghréasáin ghnó chun cuidiú le taighde a dhéanamh ar mhargaí agus earnálacha an tionscail. Cuireann bunachair shonraí ar líne cosúil le Marketline agus Lexis Nexis an bailiúchán nuachta agus eolais ghnó is mó ar domhan ar fáil saor in aisce ónár leabharlanna. Féach ar na hacmhainní Cúrsaí Airgid chun tuilleadh eolais a fháil.

Sos a thógáil agus strus a bhainistiú

Tá sláinte agus folláine mhothúchánach lárnach i nós maireachtála sona. Tá bailiúchán iontach leabhar chomhaimseartha againn maidir le meabhairshláinte agus sláinte fhisiceach agus do nós maireachtála a athrú. Tá tús curtha le Scéim Léitheoireacht Sláintiúil Contae Átha Cliath Theas chun cabhrú leat rochtain a fháil ar leabhair arna roghnú ag daoine atá chun tosaigh i réimse na meabhairshláinte maith. Más suim leat aclaíocht agus folláine, is féidir rochtain a fháil ar liosta deiseanna spóirt sa cheantar anseo. Cuireann an láthair Íoslódála leabhair dhigiteacha agus ceol suaimhnis ar fáil le cur ar do iPod chun strus a mhaolú ag aon am. Féach ar na hacmhainní Nós Maireachtála chun an chabhair atá ag Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas duit a fheiceáil.

Athruithe sa Nós Maireachtála

Cuireann Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas imeachtaí ceoil, ealaíne, agus liteartha ar fáil in aisce chomh maith le deiseanna foghlaim ar feadh an tsaoil inár mbrainsí ar fad. Tá leabhair iontacha ar fáil duit saor in aisce ar théamaí cosúil le dearadh intí, cócaireacht, garraíodóireacht, sláinte, nósanna maireachtála malartacha agus taisteal.Féach ar na hacmhainní Nós Maireachtála chun tuilleadh eolais a fháil.

Oibriú go deonach – tabhair rud éigin ar ais!

B’fhéidir go bhfuil scil nó eolas agat a d’fhéadfá roinnt lenár gcustaiméirí. Ba bhreá linn dá ndéanfá teagmháil linn más rud é gur mhaith leat oibriú go deonach agus do shaineolas a roinnt – b’fhéidir go bhféadfá cuidiú le hoiliúint ríomhairí nó le ceardlann ealaíne. Buail isteach agus labhair leis an bhfoireann. Tá tú ag teastáil uainn.

Ath-shamhlaigh tú Féin – roghnaigh ceann de na naisc thíos chun rochtain a fháil ar eolas agus acmhainní