Languages

 

Do Chlann

Tá crann teaghlaigh ag gach duine! Ar smaoinigh tú riamh faoin áit ar thosaigh do theaghlach? Cé atá mar chuid de do theaghlach? Cén chaoi a bhfuil gaol acu leat? Cá bhfuil tú ar chrann do theaghlaigh?

Má tá tú ag iarraidh stair do theaghlaigh a leanúint, is leat féin is fearr tosú!

Lean na céimeanna éasca seo agus beidh crann teaghlaigh de do chuid féin agat gan mhoill:

  • Print off this chart (tig leat é a dhéanamh sa leabharlann) agus líon isteach d’ainm féin.
  • Líon isteach na hainmneacha agus ainmneacha na mball eile de do theaghlach atá ar eolas agat.
  • Labhair le ball níos sine den teaghlach a bheidh in ann cabhrú leat na spásanna a líonadh isteach. 

Taifid

Más maith leat, d’fhéadfá iarracht a dhéanamh do theaghlach a chuardach sna seantaifid. Is rudaí tábhachtacha a scríobhadh ar pháipéar le go gcuimhneodh daoine orthu iad taifid. Is sampla de thaifead atá sa Daonáireamh. Déantar an Daonáireamh ar lá amháin gach 10 mbliana agus is taifead atá ann de na daoine ar fad a chónaigh in Éirinn ar an lá sin. Bhí Daonáireamh i 1911 agus tig leat breathnú air ar National Archives website. Is féidir leat ainm do theaghlaigh a chuardach agus, má tá sé ar eolas agat, an áit inar chónaigh siad.

Seo a leanas sampla de thaifead ó Dhaonáireamh 1911. Is do theaghlach Mhaoileoin as Ráth Fearnáin atá sé. Cén saghas faisnéise a insíonn sé duit fúthu? Gliogáil ar an bhfoirm thíos chun é a íoslódáil i bhformáid PDF.

Example of 1911 Census Form for Malone family

Cuimhní Cinn agus Scéalta

Ní ainmneacha do shinsearaigh a fháil amach amháin atá i gceist le stair do theaghlaigh a fhiosrú, baineann sé le foghlaim faoin saol a bhí acu chomh maith – an áit a ndeachaigh siad ar scoil, na cluichí a d'imir siad mar leanaí, an chéad phost a bhí acu.

Seo liosta de questions you can use to interview an older relative.