Languages

 

Eolas Fúinn

Tá rud éigin do gach duine i do leabharlann áitiúil. Tá go leor rudaí spraíúla, spóirtiúla i leabharlanna Átha Cliath Theas gur féidir leat a dhéanamh.

Murar féidir leat dul go dtí ceann d’ár sé bhrainse, tá seirbhís leabharlanna taistil againn – nó seiceáil ár láthair íoslódála.

Tar isteach – Beidh ionadh ort maidir leis an méid gur féidir leat a dhéanamh i do leabharlann áitiúil.

Aimsigh Leabharlann

Eolas faoi Bhrainsí

Gliogáil ar an mbrainse den leabharlann a bhfuil suim agat ann chun tuilleadh sonraí a fháil.

Baile Uí Ruáin

Seoladh:

Leabharlann Bhaile Uí Ruáin,
Ascaill Bhaile an Úlloird,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14.

Uaireanta Oscailte

 • Luan go Déardaoin 9.45am – 8pm
  Dé hAoine agus Dé Sathairn 9.45am – 4.30pm

Sonraí Teagmhála

Acmhainní do Leanaí

 • Leabhair ficsin agus neamhfhicsin, leabhair phictiúir agus chairtchláir
 • DVDanna, cluichí ríomhairí, closleabhair
 • Cabhair le hobair bhaile agus eolas ar stair áitiúil
 • Léitheoirí grádáilte
 • Rannóg do dhéagóirí
 • Bréagáin agus míreanna mearaí
 • Áiseanna curaclaim do mhúinteoirí

Gníomhaíochtaí do Leanaí

 • Am scéalaíochta do leanaí faoi 7
 • Club leabhar míosúil do leanaí idir 8-12
 • Club fichille do leanaí os cionn 8
 • Club scannán do dhéagóirí
 • Gníomhaíochtaí agus cuairteanna údair i rith fhéile leabhar na leanaí, na seachtaine eolaíochta, Sheachtain na Gaeilge, na héiceaseachtaine agus i rith laethanta saoire na scoile.
 • Cuairteanna rialta ranga ón scoil
 • Grúpa tuismitheora agus lapadáin seachtainiúil

Caisleán Thig Motháin

Uaireanta Oscailte

 • Luan go Déardaoin 9.45am – 5pm
 • Dé hAoine agus Dé Sathairn 9.45am – 4.30pm

Sonraí Teagmhála

Acmhainní do Leanaí

 • Ficsean
 • Leabhair Neamhfhicsin
 • Leabhair phictiúir agus leabhair chairtchláir
 • Rannóg do dhéagóirí
 • DVDanna
 • Cluichí ríomhaire
 • Cabhair le hObair Bhaile
 • Léitheoirí grádáilte
 • Leabhair Chainte
 • Cluichí Boird
 • Bileoga Daite agus Cuardaigh Focail
 • Bréagáin agus míreanna mearaí

Gníomhaíochtaí do Leanaí

 • Seisiún ealaíne agus ceardaíochta seachtainiúil
 • Am scéalaíochta do leanaí faoi 7
 • Club leabhar gach coicís do leanaí idir 8-11
 • Gníomhaíochtaí agus cuairteanna údair i rith fhéile leabhar na leanaí
 • na seachtaine eolaíochta
 • Sheachtain na Gaeilge
 • na hEiceaseachtaine agus i rith laethanta saoire na scoile

Cluain Dolcáin

Uaireanta Oscailte

 • Luan go Déardaoin 9.45am – 8pm
 • Dé hAoine agus Dé Sathairn 9.45am – 4.30pm

Sonraí Teagmhála

Acmhainní do Leanaí

 • Is spás tarraingteach, taitneamhach do leanaí atá sa leabharlann sóisir ina bhfuil spás léitheoireachta agus limistéar staidéir.
 • Tá sé ríomhaire sóisir le réimse clár do leanaí agus rochtain theoranta ar an Idirlíon
 • Tá réimse leathan ábhar léitheoireachta ar fáil do pháistí ó leanaí go déagóirí
 • Léitheoirí grádáilte le cuidiú le léitheoirí óga muinín a fhorbairt
 • DVDanna do leanaí, réimse cluichí ríomhaire, leabhair ar CD, leabhair scéalta agus leabhair ilteanga
 • Ábhar tacaíochta do chúrsaí an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta

Gníomhaíochtaí do Leanaí

 • Am scéalaíochta gach tráthnóna Dé Céadaoin, club leabhar sóisearach agus seisiúin ealaíne agus cheardaíochta
 • Féilire imeachtaí ag an am céanna le laethanta saoire scoile, Féile Leabhar do Leanaí, Seachtain Eolaíochta etc.
 • Bíonn cluichí, bréagáin, bileoga indaite agus míreanna mearaí ar fáil sa leabharlann i gcónaí
 • Tá rannóg an chun cabhair le hobair bhaile a chur ar fáil chomh maith

Leabharlann an Chontae, Tamhlacht

Uaireanta Oscailte

 • Luan go Déardaoin 9.45am – 8pm
  Dé hAoine agus Dé Sathairn 9.45am – 4.30pm

Sonraí Teagmhála

 • Teileafón: 01-4620073

Acmhainní do Leanaí

Inár gCrios do Leanaí tig le leanaí a scíth a ligean, dul ar an Idirlíon nó cluiche ríomhaire a imirt ar cheann d’ár 12 ríomhaire nó na leabhair is fearr ar domhan a léamh ó na mílte díobh atá againn.

Tá cabhair le hobair bhaile ar fáil – díreach cuir ceist ar dhuine d’ár leabharlannaithe nó seiceáil ár gcomhaid leabhair thagartha/Staidéir Áitiúil.

Gníomhaíochtaí do Leanaí

 • Am Scéalaíochta/Clubanna Leabhar/Am Scéalaíochta Polannach rialta
 • Clubanna Scannáin/Bileoga Indaite
 • Gníomhaíochtaí speisialta a eagraítear gach mí
 • 16 RÍOMHAIRE leis na láithreáin ghréasáin, cluichí agus gníomhaíochtaí foghlama is fearr
 • Go leor leor leabhar iontacha le léamh
 • Leabhair ar CD agus DVD le fáil ar iasacht
 • Foghlaim teanga
 • Úrscéalta grafaicí
 • Rannóg ilchultúrtha le leabhair i go leor teangacha
 • Rannóg Gaeilge
 • Málaí scéalta
 • Leabhair Cháis – le cuidiú leat trí thaithí an tsaoil e.g. má scarann tuismitheoirí nó nuair a théann tú chuig an fiaclóir etc.
 • Cuairt le do rang
 • Cabhair le hObair Bhaile
 • Limistéar spraoi

An Teampall Geal

Seoladh:

Leabharlann an Teampaill Ghill,
Lána an Táilliúraigh,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 16

Uaireanta Oscailte

 • Máirt: 2pm-5pm agus 6pm-8pm
 • Céad: 10am-1pm agus 2pm-5pm
 • Déar: 2pm-5pm agus 6pm-8pm

Sonraí Teagmhála

Acmhainní do Leanaí

 • Leabhair phictiúir
 • Leabhair chairtchláir
 • Ficsean do gach aoisghrúpa
 • neamhfhicsean, leabhair chainte
 • DVDanna
 • Cluichí ríomhaire
 • Leabhair ilmheáin

Gníomhaíochtaí do Leanaí

Téigh i dteagmháil leis an Leabharlannaí chun eolas a fháil ar na gníomhaíochtaí.

Leabharlanna Taistil

Information

Téann Leabharlanna Soghluaiste timpeall an chontae ag stopadh i 40 áit agus tugann siad cuairt ar áiteanna nach bhfuil i ngar do Bhrainse Leabharlainne. Má theastaíonn uait bheith ar an eolas maidir le cuairt na leabharlainne soghluaiste i do cheantar, gliogáil anseo.

Uaireanta Oscailte

 • Luan – Déar 9.45am-8.00pm, Aoine – Sath 9.45am-4.00pm

Sonraí Teagmhála

 • Teileafón: 01-4597834

Acmhainní do Leanaí

Tá leabhair do leanaí de gach aois sna leabharlanna taistil, ó pháistí go déagóirí. Tá DVDanna, CDanna agus cluichí ríomhaire acu chomh maith.

Gníomhaíochtaí do Leanaí

I rith mórimeachtaí cosúil leis an bhFéile Leabhar do Leanaí, an tSeachtain Eolaíochta agus Seachtain na Gaeilge, eagraíonn na Leabharlanna Taistil cuairteanna údair agus gníomhaíochaí eile, i gcomhoibriú le scoileanna áitiúla go minic. Féach ar nó íoslódáil amchlár na Leabharlanna Taistil anseo (PDF 359kb)

Leamhchán

Uaireanta Oscailte

 • Luan – Déar 9.45am-8.00pm
 • Aoine – Sath 9.45am-4.00pm

Sonraí Teagmhála

Acmhainní do Leanaí

Réimse leathan leabhar, closleabhar agus cluichí do leanaí óga agus déagóirí, ficsean agus neamhfhicsean. Ríomhairí ar a bhfuil cluichí agus rochtain Idirlín do thaighde obair bhaile. Teicneolaíocht chúnta le cuidiú le léitheoireacht.

Gníomhaíochtaí do Leanaí

 • Grúpa Tuismitheora agus Lapadáin gach Máirt 11-22 meánlae do leanaí aois réamhscoile
 • Am Scéalaíochta gach Céadaoin 3-3.30pm do leanaí idir 3-6
 • Ranganna Ealaíne gach Céadaoin 3.30-5pm (Tá sé riachtanach iad a chur in áirithe)
 • Club Leabhar do Leanaí gach dara Máirt 3.45pm4.45pm, aois 10-11 (Tá sé riachtanach iad a chur in áirithe)
 • Grúpa scríbhneoireachta do dhéagóirí i Leabharlann Leamhcáin, gach dara Satharn 2pm-3.30pm
 • Créche agus cuairteanna ranga le coinne, maidineacha Luan-Déardaoin
 • Réimse leathan gníomhaíochtaí agus imeachtaí i rith féilte speisialta cosúil leis an bhFéile Leabhar do Leanaí, an tSeachtain Eolaíochta, an Samhain etc.