Languages

 

An Raibh a Fhios Agat?

Click on an image below to learn an interesting fact.

Go raibh aerfort ar Bhóthar Belgard i dTamhlacht? Ba aerfort airm a bhí ann a d’úsáid an RAF (Royal Air Force) i rith an Chéad Chogadh Domhanda.  Dúnadh é sna 1920idí. Go raibh caighdeán an pháipéir a rinneadh ag Muileann Swift Brook i Sagard chomh hard gur phriontáil an rialtas nótaí bainc agus stampaí air.
Go raibh tramanna i mBaile Átha Cliath Theas i bhfad sular tháinig an Luas – idir 1888 agus 1932 rith tram idir Tír an Iúir agus Baile Coimín, ag dul trí Theach Mealóg, Tamhlacht, Ráth Miontáin, Sagard agus an Briotás. Chomh maith le daoine, d’iompar sé earraí cosúil le clocha agus gaineamh ó na cairéil, bainne agus táirgí eile ó fheirmeacha agus fiú eallaí agus caoirigh! Bhí monarcha seacláide ann chomh maith darbh ainm Urney Chocolates ar Bhóthar Belgard a bunaíodh i bhfoirgnimh an aerfoirt nuair a bhog an t-arm amach sna 1920idí. B'ainm an-cháiliúil a bhí ann in Éirinn, díreach cosúil le Cadburys anois. D’fhostaigh Urney 1,000 duine agus bhí sé ar cheann de na monarchana seacláide is mó san Eoraip.
Gur fhág an chéadeitilt trasna an Atlantaigh ón oirthear go dtí an iarthar Aeradróm Bhaile Dhónaill in Aibreán 1928?  Ba Éireannach a bhí i gceann de na píolótaí an Captaen James Fitzmaurice. Ba éacht mhór a bhí anseo ag an am agus bhí sé sna ceannlínte nuachta ar fud an domhain. Bhí paráid cheiliúrtha do na píolótaí i Nua Eabhrac fiú!  
  • Bhíodh an file cáiliúil W.B. Yeats, a bhuaigh Duais Nobel na Litríochta i 1923, ina chónaí i dTeach Riversdale i Ráth Fearnáin.
  • Is iad na páirceanna daorchluiche i bPáirc Chorcaí i gCluain Dolcáin na t-aon pháirceanna daorchluiche a tógadh le sainchuspóir in Éirinn. D’oscail siad i mí Iúil 1998 agus tá páirc den mhéid cheart do dhaoine fásta agus páirc Little League de chaighdean idirnáisiúnta ann.