Ba mhaith liom...

Liosta in ord Aibítre de Stopanna na Leabharlanna Taistil

A

 • Arda Belgard– gach Céadaoin ag na siopaí
 • Arda Choill an Rí – gach Céadaoin
 • Ascaill an Chéidín, Na Glaschnoic – gach Céadaoin
 • Ascaill/Corrán Chill Mhochuidbhricht, Cluain Dolcáin – gach Déardaoin
 • Ascaill na Coille, Coill an Rí – gach Céadaoin
 • Aylesbury, Céide Radharc an Fhraoigh – gach Luan

B

 • Baile an tSíbhrigh, Bóthar Airton – gach dara Luan
 • Baile Eoghan - Ionad Siopadóireachta Chaisleán Bhaile Eoghain – gach Déardaoin sa charrchlós
 • Baile Mhic Craith – gach Luan le taobh an Ionaid Phobail ar Chéide Bhaile Ailín
 • Baile Néill, Corrán Bhaile Néill – gach dara Céadaoin
 • Baile Phámar - féach Bóthar Kennelsfort agus Céide Fheirm na Coille
 • Baile Uí Chuilinn – gach Luan ag Páirc Bhaile na Coille
 • Bánóg, Cluain Dolcáin – gach Déardaoin, Bóthar Bhánóige os chomhair an tséipéil
 • Belgard - Arda Belgard– gach Céadaoin ag na siopa
 • Bóthar Airton – gach dara Luan, Baile an tSíbhrigh
 • Bóthar Kennelsfort, Baile Phámar – gach Máirt in aice le stad an bhus in aice le Super Valu
 • Bóthar Bhánóige - gach Déardaoin, os chomhair an tséipéil
 • An Briotás – gach dara Déardaoin ag Iostáin an Ghoirt Loim os chomhair Scoil Náisiúnta Naomh Máirtín

C

 • An Caisleán Nua – gach Luan taobh amuigh de Halla Naomh Finian
 • Céide Fheirm na Coille, Baile Phámar – gach Máirt
 • Chéide Bhaile Ailín -gach Luan le taobh an Ionaid Phobail
 • Céide Ghleann Seáin, Gort an tSrutháin – gach Céadaoin
 • Céide Radharc an Fhraoigh, Aylesbury - gach Luan in aice leis an Ionad Pobail
 • Cluain Dolcáin – féach Ascaill/Corrán Chill Mhochuidbhricht, Bánóg, Corrán Bhaile Néill, Corrán Choill na Silíní, Faiche Mhaolrosa, Páirc Fhothair an tSionnaigh,  Rualach, Scoil Náisiúnta Naomh Bernadette agus Scoil Náisiúnta Peadar Aspal
 • Cnoic na Foraoise – gach Luan ag an cul-de-sac trasna ó Bhóthar an Teampaill
 • Coill an Rí - féach Arda Choill an Rí agus Ascaill na Coille
 • Corrán Bhaile Néill – gach dara Céadaoin
 • Corrán Choill na Silíní – gach Déardaoin

D E

F

 • Faiche Mhaolrosa, Cluain Dolcáin – gach Déardaoin
 • Fothair Chardain – gach Céadaoin taobh amuigh de Scoil Náisiúnta Naomh Áine

G

 • Garrán na Cufróige Theas, Teach Mealóg – gach Céadaoin
 • Na Glaschnoic - féach Ascaill Chéidínagus Ascaill na Tinealach
 • Gleanntán an Choiréil, Scoil Náisiúnta Naomh Bernadette – gach dara Máirt
 • Gort an tSrutháin – gach Céadaoin, Céide Ghleann Seáin

H

I

 • Iarthar na Cathrach - Ionad Siopadóireachta Iarthar na Cathrach – gach Céadaoin sa charrchlós
 • Ionad Pobail Chill an Ardáin - gach Máirt sa charrchlós
 • Ionad Siopadóireachta Chaisleán Bhaile Eoghain – gach Déardaoin sa charrchlós

J

L

 • Leamhcán – féach Ionad Siopadóireachta Chaisleán Bhaile Eoghain, Páirc na Feá agus Siúlán Bhaile an tSionnaigh Leamhcán
 • Lána na Tinealach - gach Céadaoin os chomhair an tSéipéil
 • Iostáin an Ghoirt Loim - gach dara Déardaoin os chomhair Scoil Náisiúnta Naomh Máirtín

M N O

P

 • Páirc Bhaile na Coille, Baile Uí Chuilinn – gach Luan
 • Páirc Fhothair an tSionnaigh, Cluain Dolcáin – gach Déardaoin in aice leis an bhfaiche
 • Páirc na Feá, Leamhcán – gach Déardaoin

Q

R

 • Ráth Cúil, Cnoic na Foraoise – gach Luan ag an cul-de-sac trasna ó Bhóthar an Teampaill
 • Rualach, in aice le Scoil Náisiúnta Naomh Muire – gach Céadaoin

S

 • Scoil Educate Together, Bealach Chnocán an Bheileogaigh – gach dara Céadaoin
 • Scoil Naisiúnta Ghleann an Smóil – gach dara Luan
 • Scoil Náisiúnta na Córónach Naofa, Baile Mhic Craith – gach dara Déardaoin
 • Scoil Náisiúnta Naomh Aodán, Gort an tSrutháin – gach dara Luan
 • Scoil Náisiúnta Naomh Bernadette – gach dara Máirt
 • Scoil Náisiúnta Naomh Bríd, Baile Phámar – gach dara Máirt
 • Scoil Náisiúnta Naomh Lorcán, Baile Phámar – gach dara Máirt
 • Scoil Náisiúnta Naomh Muire, Teach Sagard – gach dara Déardaoin
 • Scoil Náisiúnta Peadar Aspal – gach dara Céadaoin
 • Scoil Náisiúnta Sinsir Naomh Tomás, Ráth Miontáin – gach dara Déardaoin
 • Siúlán Bhaile an tSionnaigh, Leamhcán - gach Máirt

T

 • Tamhlacht - féach Aylesbury, Baile Mhic Craith, Belgard, Bóthar Airton, Cill an Ardáin, Coill an Rí, Fothair Chardain, Gort an tSrutháin agus Na Glaschnoic
 • Teach Mealóg – Déardaoin amháin sa mhí, Baile an tSíbhrigh
 • Teach Mealóg - féach Garrán na Cufróige Theas
 • Teach na Giúise, The Speaker Connolly – gach Luan
 • Teach Sagard – gach dara Déardaoin in aice leis an séipéal

U V W X Y Z

Léarscáil de stopanna na leabharlanna taistil