Ba mhaith liom...

Ospidéal Stewart

Leabharlann StewartTá Leabharlann John Jennings suite ar thailte Ospidéal an Stíobhardaigh i mBaile Phámar. Is leabharlann bheag í ina bhfuil bailiúchán speisialta leabhar agus irisí maidir le deacrachtaí foghlama agus intleachta. Cuirtear seirbhís níos leithne ar fáil don phobal chomh maith lena n-áirítear rochtain saor in aisce ar an Idirlíon agus ar WiFi.

Tagann Club Leabhar Leabharlann Stewart le chéile sa leabharlann.

Tá taithí ag an bhfoireann i gcúrsaí míchumas intleachta. Beidh fáilte speisialta roimh daoine le mhíchumais fisiceacha nó intleachta agus roimh a gcúramóirí. Le do thoil, roghnaigh an nasc a leannan chun tuilleadh eolais a fháil ar Gnéithe Rochtana, Leabharlann Stewart (pdf, 12Kb). Tá sonraí, agus físeán san áireamh, ar fáil faoi ghnéithe rochtana gach Leabharlann Átha Cliath Theas ar ár leathnach Rochtain.

Is comhpháirtíocht phríobháideach/phoiblí atá sa Leabharlann idir Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas agus Seirbhísí Ospidéal an Stíobhardaigh Teo. Feidhmíonn sí i gcomhpháirtíocht le Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas agus cuireann sí seirbhís pháirtaimseartha ar fáil do cheantar Bhaile Phámar.

Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí.

Gliogáil anseo le haghaidh liosta imeachtaí don 7 lá atá romhainn

There are no events scheduled for this week.

Teagmháil

Seoladh:
Leabharlann John Jennings
Ospidéal Stewart
Baile Phámar
Baile Átha Cliath 20

Teil: +353 1 6264444 (fo-líne 1129)
Facs: +353 1 6261707

Leathnach na Leabharlainne ar shuíomh Ghréasáin Ospidéil Stewart

Uaireanta Oscailte
Dúnta an Luan de Dheireadh Seachtaine Saoire Bainc

  • Luan: 10.00 - 5.00 (4.00pm Iúil agus Lúnasa) - dúnta don lón 12.30pm - 1.00pm
  • Máirt: 10.00 - 5.00 (4.00pm Iúil agus Lúnasa) - dúnta don lón 12.30pm - 1.00pm
  • Céadaoin: 10.00 - 5.00 (4.00pm Iúil agus Lúnasa) dúnta don lón 12.30pm - 1.00pm
  • Déardaoin: 10.00 - 5.00 (4.00pm Iúil agus Lúnasa) - dúnta don lón 12.30pm - 1.00pm
  • Aoine: 10.00 - 4.00 - dúnta don lón 12.30pm - 1.00pm

Leabharlannaí Sinsir: Siobhan McCrystal
Ríomhphost na Leabharlainne: library@stewartshospital.com

Léarscáil agus Treoracha

Is féidir teacht chuig an Leabharlann ar bhus 18 ó Fhaiche Dhumhach Thrá chuig Baile Phámar trí Sheanbhóthar Leamhcáin. Tabhair faoi deara go bhfuil siúlóid fhada ó stop an bhus go dtí an leabharlann. Chun eolas a fháil ar bhealaí, cláir ama agus táillí,  féach ar láithreáin Bhus Átha Cliath.

Javascript is required to view this map.