Ba mhaith liom...

Tamhlacht

Leabhair sa leabharlann i dTamhlachtTá Leabharlann an Chontae, Tamhlacht, a d’athoscail i mí Aibreáin 2008 tar éis mórchlár athchóirithe, i gcroílár an ceathrún cultúrtha i Lárionad Thamhlachta, ina bhfuil Amharclann Phobail, the Big Picture agus Ionad Ealaíne Rua Red. Tá an Leabharlann in aice le hIonad Siopadóireachta na Cearnóige agus ag deireadh Líne Dhearg an LUAS.

De réir ár dtiomantas seirbhíse, rochtain d’ár seirbhísí a chothú d’ár gcustaiméirí uilig, tá an bealach isteach don leabharlann éascaithe le doirse uathoibríoch agus bealaigh tríd an leabharlann éascaithe le rampaí. Tá réimse fairsing ábhar i bhfoirmeacha éagsúla ar fáil sa leabharlann, in a measc leabhair i gcló mór, closleabhair ar CD agus rochtain ar líne d’ár láthair íoslódála. Tá closchóras lúb ionduchtúcháin ag an dá chuntar agus sa seomra comhdhála agus tá roinnt ríomhairí ar fáil le teicneolaíochtaí cúnta. Tá cuid íseal ag an dá chuntar. Tá leithreas poiblí inrochtana ann chomh maith. Tá roinnt comharthaíocht tadhaill treorach ar fáil ar an urlár íochtarach agus ar an urlár uachtarach. Cuireann an leabharlann Seirbhís Sheachadadh Baile ar fáil do dhaoine nach féidir leo cuairt a thabhairt ar an leabharlann. Le do thoil, roghnaigh an nasc a leannán chun tuilleadh eolais a fháil ar Gnéithe Rochtana, Leabharlann an Chontae, Tamhlacht (pdf, 17Kb). Tá sonraí, agus físeán san áireamh, ar fáil faoi ghnéithe rochtana gach Leabharlann Átha Cliath Theas ar ár leathnach Rochtain.

Is foirgneamh fairsing dírithe ar an gcustaiméir atá i Leabharlann an Chontae a sholáthraíonn stoc mór leabhar suas chun dáta, áiseanna ríomhairí úrscothacha in aisce, teirminéil féinseirbhíse, córais phriontála agus fótachóipeála, seomra d’oiliúint digiteach agus comhdhálacha, láthair do dhéagóirí, leabharlann do leanaí agus limistéar staidéir áitiúla, láthair íoslódála inar féidir le custaiméirí closleabhair a íoslódáil díreach chuig a seinnteoir mp4 nó iPod ónár seirbhís chlúiteach ar líne agus teicneolaíochtaí cúnta do dhaoine a bhfuil deacrachtaí amhairc nó léitheoireachta acu. Cuireann Leabharlann an Chontae rochtain oscailte agus fáilteach ar fáil ar dheiseanna fóillíochta, eolais agus oideachais.

Tá Leabharlann an Chontae a bhfuil go leor gradam buaite aici anois i mbunachar sonraí na Eorpa de leabharlanna ionsparáideacha.

Téigh ar thuras fíorúil den leabharlann.

Teagmháil

Seoladh:
Leabharlann an Chontae
Cearnóg na Leabharlainne
Tamhlacht
Baile Átha Cliath 24

Teil: +353 1 462 0073

Uaireanta Oscailte

Dúnta ar an Satharn agus an Luan de Dheireadh Seachtaine Saoire Bainc

  • Luan: 9.45 - 8.00
  • Máirt: 9.45 - 8.00
  • Céadaoin: 9.45 - 8.00
  • Déardaoin: 9.45 - 8.00
  • Aoine: 9.45 - 4.30 
  • Satharn: 9.45 - 4.30 


Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach:
Rosena Hand
Leabharlannaithe Sinsir: Siobhán Bermingham, Geraldine O'Meara, Henry Morrin
Ríomhphost na Leabharlainne: talib@sdublincoco.ie

Léarscáil agus Treoracha

Is féidir teacht chuig an leabharlann ar an mbus nó ar an LUAS.
Tá stop deireanach líne dhearg an LUAS ar Bhóthar Bhaile Coimín idir Ionad Siopadóireachta na Cearnóige agus cúl Leabharlann an Chontae. Chun eolas a fháil ar bhealaí, cláir ama agus táillí féach ar luas.ie
Aon bhealaí bus a théann chuig Ospidéal Thamhlachta nó Ionad Siopadóireachta na Cearnóige lena n-áirítear 49, 49a, 50, 65, 75, 76, 77, 77a, 201 agus 202. Chun eolas a fháil ar bhealaí, cláir ama, agus táillí féach ar láithreán Bhus Átha Cliath.

Javascript is required to view this map.