Inrochtaine

Ár dtiomantas agus cur chuige i leith láithreán gréasáin inrochtana a chothabháil

Tá Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas tiomanta do láithreán gréasáin inrochtana a chothabháil. Tá ár dtiomantas ina leith seo curtha in iúl i bPlean Corparáideach Chomhairle Contae Átha Cliath Theas.

Tá Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas tiomanta do chinntiú go bhfaigheann an láithreán gréasáin seo caighdeán comhlíonta "Double-A" le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 de chuid Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C). Is í an chiall atá leis sin go gcloífidh gach leathanach leis na seicphointí ar fad sa chéad dá thosaíocht de WCAG 1.0, chun cloí le Code of Practice on Accessibility of Public Services and Information Provided by Public Bodies de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais. Tá réamhrá ar bheartas agus reachtaíocht a bhaineann le Dearadh Uilíoch in Éirinn ag an Lárionad Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch an Údaráis Náisiúnta Míchumais.

Tá Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas tiomanta do chinntiú go bhfaigheann aon phíosa a chuirtear leis an láithreán gréasáin seo caighdeán comhlíonta "Level AA" le Treoirlínte Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (WCAG) 2.0 (W3C) a chomhlíonadh.

Tá Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas tiomanta do chinntiú go mbeidh inrochtaineacht feasta in aon iarratas soláthair a dhéantar ar chórais tríú páirtí nó uasghráduithe le córais atá ann.

Ráiteas i leith chomhlíonadh an láithreáin le treoirlínte oifigiúla inrochtaineacht

Faoi láthair, cloíonn an láithreán le Level AA. Bhí an t-iniúchadh um inrochtaineacht ghréasáin is déanaí ar an láithreán seo ann i rith mhí Iúil 2009.

Deacrachtaí féideartha agus amlínte

Cáipéisí i bhformáid PDF

Úsáideann an láithreán seo Formáid Doiciméad Iniompartha (PDF) Tá roinnt cáipéisí ar an láithreán seo ar fáil i bhformáid PDF, agus caithfidh tú bogearraí Adobe Acrobat Reader a íoslódáil agus a shuiteáil saor in aisce chun iad a léamh. Tá rogha nach PDF atá ann curtha ar fáil againn, nuair a bhíomar ábalta, nuair atá cáipéis PDF i gceist.

Mura bhfuil tú in ann rochtain a fháil ar an eolas i gcáipéis PDF ar an láithreán seo, cuir ríomhphost chuig an leabharlann ag library@sdublincoco.ie nó glaoigh ar 01 4597834. Déanaimid iarracht an t-eolas atá uait a thabhairt duit a luaithe agus is féidir linn taobh istigh de choicís ag cloí le Cairt Chustaiméirí Chomhairle Contae Átha Cliath Theas.

Físeáin agus Podchraoltaí

Úsáideann an láithreán seo físeáin agus podchraoltaí nach bhfuil comhlíontach. Mura bhfuil tú in ann rochtain a fháil ar an eolas i bhfíseán nó i bpodchraoladh ar an láithreán seo, cuir ríomhphost chuig an leabharlann ag library@sdublincoco.ie nó glaoigh ar 01 4597834. Déanaimid iarracht an t-eolas atá uait a thabhairt duit a luaithe agus is féidir linn taobh istigh de choicís ag cloí le Cairt Chustaiméirí Chomhairle Contae Átha Cliath Theas.

Google Maps

B’fhéidir nach mbeadh gach úsáideoir ábalta rochtain a fháil ar na Google Maps a úsáidtear ar an láithreán seo. Cuireadh leagan téacs malartach ar fáil chomh maith do gach leabharlann, a thugann seoladh na leabharlainne agus treoracha chuig an leabharlann. I gcás na Leabharlanna Taistil, tá liosta téacs de na stopanna ar fáil in áit an Google Map.

Conas aiseolas a sheoladh maidir le hinrochtaineacht an láithreáin seo

Fáiltímid roimh aiseolas maidir le hinrochtaineacht an láithreáin seo.

  • Cuir ríomhphost chugainn ag library@sdublincoco.ie
  • Scríobh chugainn ag Leabharlanna Átha Cliath Theas, Aonad 1 Coimpléasc Tionsclaíodh na Cearnóige, Tamhlacht, BÁC 24
  • Glaoigh orainn ag 01 4597834
  • Cuir facs chugainn ag 01 4597872

Gnéithe inrochtaineachta ar an láithreáin seo

Nasc Scipeála

Tá nasc scipeála curtha ar fáil againn do dhaoine a úsáideann JAWS nó léitheoirí scáileáin eile le léim díreach síos chuig ábhar an leathanaigh.

Méid an Téacs a Athrú agus Stíl Ardchodarsnachta

Tá uirlisí curtha ar fáil againn ar an láithreán seo chun an téacs a mhéadú agus rochtain a chur ar fáil ar leagan ardchodarsnachta den láithreán. Nó, is féidir leat méid an téacs a athrú le do bhrabhsálaí: I gcomhair Internet Explorer nó Mozilla Firefox, roghnaigh méid an Téacs ón roghchlár Amharc nó coinnigh an cnaipe Control brúite agus úsáid an roth ar do luchóg. Má tá brabhsálaí eile á úsáid agat, déan tagairt don chabhair bhrabhsálaí chun foghlaim le méid an téacs a athrú.