Acmhainní

Tá an Príomhbhailiúchán ar Staidéir Áitiúla i Leabharlann an Chontae i dTamhlacht. Tá os cionn 10,000 leabhar, tréimhseacháin, ábhar closamhairc, grianghraif, priontaí agus léarscáileanna a bhaineann le stair agus forbairt shóisialta, dhéimeagrafach agus eacnamaíoch Chontae Átha Cliath Theas sa bhailiúchán. Tá bailiúcháin níos lú sna leabharlanna brainse. Is féidir cuardach a dhéanamh ar an mbailiúchán ar chatalóg Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas.

Acmhainní Digiteacha

Ag Nascadh leis an tAm atá Thart: Mapáil Áth Cliath Theas in Am

Cuardaigh seoladh nó baile fearainn in am lenár nbreathnóir mapaí.

Stair Chontae Átha Cliath Theas

Tugann Stair Chontae Átha Cliath Theas forbhreathnú ar stair na sráidbhailte i gContae Átha Cliath Theas agus áirítear ann léarscáileanna, turais siúil agus íomhánna.

South Dublin Images

Bailiúchán d’os cionn 5,000 íomhá atá digiteach agus curtha i láthair ag ár bhfoireann Staidéir Áitiúla.<0}

Ask About Ireland

Is tionscnamh é Ask About Ireland idir leabharlanna poiblí agus músaeim agus cartlanna áitiúla chun ábhar nua, neamhghnách agus uathúil a dhigitiú agus a fhoilsiú ar líne óna mbailiúcháin staidéir áitiúla chun acmhainn náisiúnta Idirlín a chruthú don chultúr. Tá leabharlann digiteach leabhar ann freisin a bhaineann le stair na hÉireann agus a thugann rochtain ar Griffith’s Valuation ar líne. Chuir Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas ábhar ar fáil don láithreán gréasáin ar réimse leathan topaicí, ó theitheadh na mBremen go dtí flóra agus fána ár bpáirceanna.

Téigh chuig ábhar Leabharlanna Átha Cliath Theas ar Ask About Ireland

Cartlann Digiteach an Irish Times

Tá macasamhla díreacha na n-alt ar fad a foilsíodh san Irish Times ó 1859 i leith le fáil i gCartlann Digiteach an Irish Times. Ní féidir teacht ar an acmhainn seo ach amháin ar na ríomhairí inár mbrainsí.

The Irish Newspaper Archive

Is é Cartlann Pháipéir Nuachta na hÉireann an bunachar sonraí ar líne is mó ar domhan de Nuachtáin Éireannacha, Cuardaigh, aimsigh agus féach ar stair na hÉireann go díreach mar a foilsíodh é ó thús. Ní féidir teacht ar an acmhainn seo ach amháin ar na ríomhairí inár mbrainsí.

Stair na Sráidbhailte

Clúdaíonn Contae Átha Cliath Theas cúinne iardheiscirt Bhaile Átha Cliath. Sa cheantar ar a bhfreastalaímid tá Tamhlacht, Cluain Dolcáin, Leamhcán, Ráth Fearnáin, Teach Mealóg, Ráth Cúile, Teach Sagard, An Caisleán Nua agus Baile Phámar. Tabhair cuairt ar www.southdublinhistory.ie chun stair na gceantar seo a fháil Tá leabharliosta ar an láithreán seo chomh maith chun tuilleadh staidéir a dhéanamh ar gach ceantar.

Comhaid ar Stair Áitiúil

Tá comhad ar fáil ar fhormhór na bparóistí sibhialta i gContae Átha Cliath Theas. Tá ábhar ilghnéitheach i ngach comhad ó thréimhseacháin, nuachtáin, leabhair, bileoga eolais agus foinsí eile. Cuireann siad pointe tosaigh maith ar fáil más mian leat staidéar a dhéanamh ar cheantar ar leith agus tá siad i mboscaí ag LH 941.83. Tá leabhair maidir le Stair Chontae Átha Cliath Theas le fáil anseo chomh maith.

Tá na paróistí sibhialta seo ar fad nó cuid díobh i gContae Átha Cliath Theas: Ráth Fearnáin, Cill Mochuidbhricht, Áth Deirg, Cill Bhríde, Baile Phámar, Baile Formáid, Cill Mhic Thalmhaigh, Ráth Cúile, An Teampall Geal, An Craobhach, Léim an Bhradáin, Teach Sagard, Leamhcán, Cromghlinn, Tamhlacht, An Eiscir, An Caisleán Nua agus Cluain Dolcáin.

Irisleabhair agus Tréimhseacháin

Tá na hirisleabhair agus na tréimhseacháin seo a leanas againn. Tá na seaneagráín a bhí ar fáil ceannaithe. Tá na hirisleabhair agus na tréimhseacháin ar fad ar sheilfeanna ag deireadh na sraitheanna sa Bhailiúchán Staidéir Áitiúla.

 • Archaeology Ireland
 • Dublin Historical Record
 • History Ireland
 • Irish Ancestor (stopadh á fhoilsiú i 1995)
 • Irish Ecclesiastical Record
 • Irish Family History
 • Irish Genealogist
 • Irish Roots
 • Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland
 • Proceedings of the Royal Irish Academy
 • Tallaght Magazine (ní fhoilsítear níos mó é

Nuachtáin

Tá seaneagráin den Tallaght Echo ó 1994 i leith le fáil i Leabharlann an Chontae.

Is féidir rochtain a fháil ar The Irish Times Digital Archive ó gach ríomhaire i ngach brainse den leabharlann agus cuireann The Irish Newspaper Archive atá ar fáil ar na ríomhairí i Leabharlann an Chontae i dTamhlacht rochtain ar fáil ar chartlanna go leor nuachtán áitiúil chomh maith leis an Irish Independent, Sunday Independent agus an Freeman’s Journal.

Tá bailiúchán nuachtán ar fáil ar mhicreascannán chomh maith i Leabharlann an Chontae.

 • Dublin Evening Post 1778 – 1805, 1811-1814, 1824 agus 1859
 • The Freeman’s Journal 1763 – 1867, 1770 – 1806

Bailiúchán Béaloidis na Scoileanna

Bhí Scéim na Scoileanna 1937-1938, arna leagan amach ag Coimisiún Béaloideasa Éireann, ar cheann de na tionscnaimh is fearr riamh a rinneadh i mbailiú an bhéaloidis in Éirinn. Thar tréimhse ocht mí dhéag, rinne daltaí bunscoile taighde agus taifeadadh ar ábhar a bhain le réimse leathan seanchas, ó scéalta seanchais agus finscéalta,  tomhais agus seanfhocail, amhráin, nósanna agus creidiúintí chuig cluichí agus caitheamh aimsirí chomh maith le cur síos ar chleachtais oibre agus ceardaíocht traidisiúnta. Tá cóipeanna ar mhicreascannán ag Leabharlann an Chontae den ábhar a bhailigh na scoileanna seo a leanas i gContae Átha Cliath Theas:

 • S.N. Bhuachaillí Bhaile Éamainn, Ráth Fearnáin
 • S.N. Chailíní Bhaile Éamainn, Ráth Fearnáin
 • S.N. Theach Sagard
 • Clochar na Toirbhearta, Leamhcán
 • S.N. Bhuachaillí Leamhcán
 • S.N. an Chaisleáin Nua
 • S.N. an Bhriotáis
 • S.N. Bhuachaillí Ghleann an Smóil
 • >S.N. Theach na Giúise
 • Scoil Naomh Muire, Tamhlacht
 • Clochar na Toirbhearta, Cluain Dolcáin
 • S.N. Bhuachaillí Ráth Fearnáin

Bailiúcháin Speisialta

Tá bailiúcháin d’oibreacha na n-údar áitiúil Katharine Tynan, Charles Lever, Austin Clarke, Pádraig Mac Piarais agus Liam C. Martin le fáil i Leabahrlann an Chontae. Tá beagnach sraith iomlán oibreacha Katharine Tynan ar fáil.

Eolairí

Tá beagnach sraith iomlán d’Eolairí Thom ar fáil i Leabharlann an Chontae mar aon le cóipeanna dá réamhtheachtaí, an Treble Almanack.