Griangraif Kit Brady de Mhuileann Páipéir an tSrutháin Luaith i dTeach Sagard

Bunaíodh Muileann Páipéir an tSrutháin Luaith i lár an ochtú céad déag agus bhí ról lárnach aige i saol eacnamaíoch agus sóisialta Theach Sagard ar feadh os cionn dhá chéad bliain. Aithníodh é mar tháirgeoir páipéir d’ardchaighdeán a úsáideadh chun nótaí bainc agus stampaí a dhéanamh.

Sleachta as agallamh a rinneadh le Kit Brady, a d’oibrigh i Muileann an tSrutháin Luaith idir 1947 agus 1971

Chuaigh mé isteach sa mhuileann i mí Lúnasa 1947.  Bhíodh Jean, iníon an bhainisteora, an tUasal Horsborough, i bhfeighil na feirme agus ba ag tarraingt buachaláin bhuí a bhí mé i mo chéad phost. Bhí m’athair, Peter Brady, ina shaoiste ansin. Ó na cróite cuireadh gach rud ar fáil do na hinnill: laíon adhmaid, créafóg, alum agus na hábhair eile.

Ag deisiú coirí a bhíodh mo dheartháir Peter. Bhí an ola a bhí á dó acu an-tiubh, ní raibh sé cosúil leis an díosal atá againn anois. Ansin cuireadh ar shealobair mé sa lochta greadta i dteach an tuarthóra. Bhí teach an tuarthóra faoin na bristeoirí, na hinnill a bhris na ceirteacha. Tar éis an tuarthóir a chur orthu, rinneadh laíon de na ceirteacha agus draenáladh iad. D’oibrigh mo dheirfiúr sa lochta greadta nuair a bhí sí fós óg. Bhí roinnt ban a bhí ag obair ann agus ba é an post a bhí acu na píosaí beaga den dath nár bhris a bhaint amach as.

Ní raibh mé sa chuid sin de ar feadh i bhfad nó gur cuireadh go dtí an seomra glónraithe mé. Bhogfaí timpeall tú. Ansin cuireadh suas go dtí an féilire mé [agus níos déanaí] cuireadh ar ais sna gearrthóirí sa seomra glónraithe mé. Thabharfaí ardú céime duit de réir mar a chuaigh tú ar aghaidh. Cuireadh sa seomra innill mé mar fhreastalaí cúil mé agus rinneadh meaisíneoir díom. Bhí mé aon bhliain déag i mo mheaisíneoir nuair a dhún an muileann i 1971.

D’oibrigh mo theaghlach ar fad sa mhuileann ó am go ham. Bhí m’athair in shaoiste agus bhí m’aintín Kate, a dheirfiúr, ina saoiste ann chomh maith.

Is cuntas atá sa mhéid seo a leanas maidir le roinnt daoine agus innealra ó Mhuileann an tSrutháin Luaith ag úsáid grianghraf ó m’albam.

Swift Brook Mill - Cuid 1

Swift Brook Mill - Cuid 2

Swift Brook Mill - Cuid 3