Stair Bhéil agus Cuimhní Cinn

Le blianta beaga anuas, tá stair bhéil tagtha chun cinn mar bhealach cumhachtach chun cuimhní cinn agus taithí saoil uathúla daoine, a d’fhéadfaí a chailleadh dá uireasa, a thaifeadadh agus a chaomhnú. Cuireann sé ar ár gcumas éisteacht le himeachtaí, scéalta, béaloideas, meoin agus nósanna maireachtála a bhí i bhfolach ón stair, agus dá bhrí sin cruthaítear pictiúr níos beoga agus níos cruinne dár stair.

I mí Feabhra 2008, choimisiúnaigh Leabharlanna Átha Cliath Theas Maurice O’Keefe ó Irish Life and Lore chun os cionn seasca agallamh a dhéanamh le daoine a chónaíonn nó a oibríonn i gContae Átha Cliath Theas, nó a bhfuil ceangal éigin acu leis an gceantar. Ba í aidhm an tionscadail bailiúchán stair bhéil a chruthú do Chontae Átha Cliath Theas trí scéalta ó réimse leathan daoine le cúlraí éagsúla a bhailiú chun go bhféadfaí trasghearradh cuimhní cinn a bhailiú. Tá beocht sna hagallaimh a bailíodh ó ghlórtha, eolas, cuimhní cinn agus taithí daoine áitiúla i gContae Átha Cliath Theas, ó dhaoine a d’fhás aníos sa cheantar agus a chónaigh ann ar feadh a saoil ar fad, chomh fada le daoine a tháinig isteach sa cheantar le déanaí ó phobail neamhnáisiúnacha. Tá na scéalta agus an t-eolas a fuarthas sna hagallaimh seo mar chuid fíorluachmhar i stair thaifeadta Chontae Átha Cliath Theas.

Is féidir éisteacht leis na hagallaimh ar na ríomhairí staidéir áitiúla i Leabharlann an Chontae agus beidh siad ar fáil le híoslódáil go gairid ónár láithreán gréasáin.

Tig leat féachaint ar catalóg de na taifid.