Áiseanna

An féidir liom Pas agus foirmeacha iarratais eile a fháil sa leabharlann?

Tá réimse foirmeacha iarratais choitianta (seachas foirmeacha a bhaineann leis an Roinn Sláinte agus Leanaí) ar fáil i ngach brainse. Tabhair faoi deara gur féidir go leor foirmeacha a íoslódáil anois ó láithreáin ghréasáin na Ranna Rialtais chuí.

An bhfuil liostaí postála do chustaiméirí i bhfeidhm agaibh?

Tá, agus tig leat d’ainm a chur ar cheann de roinnt mhaith liostaí postála cosúil le liosta na Staidéar Áitiúla nó liosta na nImeachtaí Sóisearacha. Cuirfear scéal chugat sa phost maidir le himeachtaí atá ag teacht aníos. Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil.

An féidir liom staidéar ag an leabharlann?

Tá fáilte roimh mhic léinn an leabharlann a úsáid i gcomhair staidéir, cé nach féidir bheith cinnte go mbeidh an timpeallacht ciúin de bharr go mbíonn an leabharlann phoiblí nua-aimseartha gníomhach agus gnóthach.

An bhfuil áiseanna leithris ar fáil?

Tá áiseanna leithris phoiblí ar fáil i Leabharlann an Chontae i dTamhlacht, i Leabharlanna Bhaile Uí Ruáin agus Leamhcáin.

An féidir liom cóipeanna a dhéanamh ag an leabharlann?

Tá áiseanna cóipeála dubh agus bán ar fáil ag gach brainse leabharlainne. Is féidir cóipeanna daite a dhéanamh i Leabharlann an Chontae i dTamhlacht.