Ballraíocht

Rialacha agus Rialacháin

Rialacha agus Rialacháin – Leagan Iomlán

Ballraíocht agus Úsáid na Leabharlanna

 • Tá Ballraíocht na Leabharlainne saor in aisce agus ar fáil do gach duine.
 • Is féidir do chárta leabharlainne a fháil trí clárú ar líne. Ansin buail isteach le cruthú seolta go dtí an brainnse leabharlainne Átha Cliath Theas is áisiúla duit leis an uimhir a fuair tú nuair a chláraigh tú ar líne chun do chárta leabharlainne a fháil.
 • Má tá do sheoladh baile taobh amuigh de Chontae Átha Cliath Theas caithfidh tú fianaise a sholáthair a léiríonn go noibríonn tú, nó go bhfuil tú ag staidéar nó go bhuil gnó agat i gContae Átha Cliath Theas chun an láithreán Leabhair Dhigitigh a úsáid.
 • Tá fianaise aitheantais, ar a bhfuil ainm agus seoladh ag teastáil le clárú.
 • Tá ballraíocht duine fásta ar fáil d’aon duine atá 15 bliana d’aois nó os a chionn. Úsáideann daoine fásta ríomhairí do dhaoine fásta.
 • Tá ballraíocht ógánaigh ar fáil d’aon duine atá idir 12 agus 14 bliana d’aois chomh fada is go bhfuil toiliú caomhnóra faighte. Tugann an bhallraíocht seo rochtain ar Bhailiúcháin do Leanaí agus do Dhaoine Fásta. Úsáideann ógánaigh ríomhairí do dhaoine fásta agus níl cead acu ríomhairí na nóg a úsáid.
 • Tá Uimhir Aithintis Phearsanta (UAP) comhcheangailte le gach cárta leabharlainne. Is gá UAP chun teacht ar sheirbhísí éagsúla. Muna bhfuil UAP agat is féidir asphrionta ded' UAP a fháil ag an deasc in aon cheann d'ár leabharlanna trí do chárta a thaispeáint. Bí cúramach le do UAP agus cosain í.
 • Caithfear cloí le haon srian aoise ar mhíreanna sa leabharlann agus molann na leabharlanna go láidir agus spreagann siad freagracht tuismitheora maidir leis an gceist seo.
 • Caithfidh tuismitheoir nó caomhnóir na leanaí a n-iarratas ballraíochta a chomhshíniú.
 • Tabhair leat do chárta leabharlainne gach uair a thugann tú cuairt ar an leabharlann mar cabhróidh sé leat réimse gníomhaíochtaí a dhéanamh cosúil le míreanna a fháil ar iasacht agus a athnuachan nó ríomhaire a chur in áirithe agus a úsáid.
 • Is féidir do chárta leabharlainne a úsáid ag aon bhrainse de leabharlanna Contae Átha Cliath Theas nó aon Leabharlann Taistil agus is féidir na míreanna a fuarthas ar iasacht a thabhairt ar ais chuig aon cheann dár leabharlanna.
 • Tig le daoine fásta agus ógánaigh suas le deich mír a fháil ar iasacht agus tig le leanaí suas le sé mhír a fháil ar iasacht.
 • Is é 21 lá an gnáth-thréimhse iasachta seachas roinnt catagóirí speisialta ábhar. Is féidir leat ábhair leabharlainne a athnuachan tú féin sa bhrainse, ar an nguthán nó ar líne ag www.southdublinlibraries.ie, chomh fada is nach bhfuil na míreanna iarrtha ag aon chustaiméir eile.
 • Is féidir leat mír a athnuachan suas le trí huaire.
 • Gearrfar fíneálacha, ó am go ham agus mar a léirítear iad, chomh maith le táillí postais, ar mhíreanna thar téarma.
 • Caillteanas/Damáiste le hábhair Leabharlainne: Tá custaiméirí na Leabharlainne, nó a ráthóirí, freagrach as aon chaillteanas nó damáiste do mhíreanna agus iad ar iasacht acu.
 • Má chailltear do chárta leabharlainne ba cheart é a chur in iúl don leabharlanna láithreach mar go bhfuil tú freagrach as gach idirbheart ar do chárta sular gcuirtear é seo in iúl don leabharlann.
 • Caithfidh tú bheith cláraithe mar bhall den leabharlann chun an tIdirlíon agus seirbhísí ríomhaireachta a úsáid
 • Is féidir seisiúin ríomhairí a chur ináirithe ar an nguthán, go pearsanta sa leabharlann nó ar líne.
 • Ní féidir le Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas freagracht a ghlacadh ar son aon ábhar a chailltear nó a thruaillítear fad is atá sé á phróiseáil ar ár ríomhairí.
 • Ní féidir le Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas freagracht a ghlacadh ar son fiúntais aon eolas a fhaightear ó aon suíomh Ghréasáin ar ríomhairí na leaqbharlanna.
 • Má bhreathnaítear ar ábhar nó láithreáin mhaslacha nó phornagrafaíochta, bainfear seirbhísí T.F.C agus leabharlainne den duine sin láithreach.
 • Coimeádann Leabharlann Contae Átha Cliath Theas an ceart iontráil a dhiúltú d’aon duine a mbíonn iompar maslach nó bagrach ar siúl acu i leith foirne nó custaiméirí na leabharlainne.
 • Bainfear cearta iontrála d’aon duine a dhéanann damáiste d’aon turas d’ábhar nó maoin leabharlainne agus a sháraíonn na rialacháin seo.
 • Ba cheart go mbeadh duine fásta i bhfeighil le leanaí óga i gcónaí nauir a bhíonn siad inár leabharlanna.

Rialacha agus Rialacháin – Leagan Gearr

Ballraíocht agus Úsáid na Leabharlanna

 • Tá Ballraíocht Leabharlainne saor in aisce agus ar fáil do gach duine.
 • Teastaíonn cruthúnas seolta le ballraíocht a fháil.
 • Má tá tú faoi 15 bliana d’aois, caithfidh tuismitheoir nó caomhnóir d’iarratas a chomhshíniú agus bheith mar ráthóir agat.
 • Tabhair leat do chárta leabharlainne gach uair a thugann tú cuairt ar an leabharlann mar cabhróidh sé leat réimse gníomhaíochtaí a dhéanamh cosúil le, míreanna a fháil ar iasacht agus a athnuachan nó ríomhaire a chur in áirithe agus a úsáid.
 • Tig le daoine fásta suas le deich mír a fháil ar iasacht ag aon am amháin agus tig le leanaí suas le sé mír a fháil ar iasacht ag aon am.
 • Is féidir leat d'iasachtaí a athnuachan chomh fada is nár iarr aon duine eile iad. Gearrfar fíneálacha, mar a léirítear iad, chomh maith le táillí postais, ar mhíreanna thar téarma.
 • D’fhéadfaí rochtain ar sheirbhísí na leabharlainne a bhaint de bharr foireann, custaiméirí nó áiseanna na leabharlainne a mhí-úsáid.

Céard iad na catagóirí éagsúla iasachtaí?

Tá trí phríomhchatagóir ann – duine fásta, ógánach agus sóisear.

 • Is féidir le hiasachtaí sóisir 6 mhír a thógáil ar iasacht ó rannóg sóisir na leabharlainne amháin. Bíonn na daoine seo idir 0-12 bhliain d’aois de ghnáth. Úsáideann siad ríomhairí na nóg.
 • Caithfidh tuismitheoir foirm údaraithe a shíniú sa leabharlann d’iasachtaí ógánaigh (12-14 bliana) agus is féidir leo míreanna a thógáil ar iasacht ó na leabharlanna fásta agus sóisir. Úsáideann ógánaigh ríomhairí do dhaoine fásta agus níl cead acu ríomhairí na nóg a úsáid. Tá an leabharlanna ceangailte ag dlíthe Oifig Scrúdóir na Scannán in Éirinn maidir le hábhair DVD a thabhairt ar iasacht.
 • Is féidir le hiasachtaí fásta suas le 10 mír a thógáil ar iasacht ó rannóga fata agus sóisir na leabharlainne. Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Cé mhéid a chosnaíonn sé?

 • Níl aon táille chun ballraíocht a thógáil amach i Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas.  Agus níl aon táille ar na ranganna, cainteanna ná imeachtaí a reáchtálaimid ar bhonn rialta inár mbrainsí go léir do dhaoine fásta agus leanaí. Tá fíneáil bheag nuair a thugtar mír ar ais déanach agus táille bheag chun leabhar nó mír a chur in áirithe.

Cé atá in ann bheith mar bhall den leabharlann?

 • Tá fáilte roimh aon duine a thugann cruthúnas a seolta leo bheith mar bhall den leabharlann. Tá ballraíocht oscailte do dhaoine d’aon aois ó bheirtear iad