Lathair na nÓg

Tá leanaí ina mbaill luachmhara dár bpobal agus cuirimid fáilte ar leith rompu inár leabharlanna. Tá rannóga sóisearacha ar fáil i ngach brainse agus tá siad cóirithe chun go mbeadh leanaí gafa agus compordach. Is féidir le leanaí úsáid a bhaint as na seirbhísí céanna is a úsáideann daoine fásta, lena n-áirítear rochtain ar an Idirlíon, ach le fócas ar leith ar a suimeanna agus riachtanais.
I measc na seirbhísí do leanaí tá:

Ticéad agus cuntas pearsanta leabharlainne

Faigheann gach leanbh a t(h)icéad féin nuair a thógann sé/sí amach ballraíocht. Táimid ag súil go spreagfaidh sé seo freagracht agus saoránacht chomh maith le fáilte phearsanta a chur roimh gach leanbh sa leabharlann.

Ranna do Leanaí inár mbrainsí agus sna leabharlanna taistil

Tá seirbhís iomlán iasachta do leanaí ar fáil i Rannóg na Leanaí i ngach brainse. Anseo gheobhaidh tú leabhair do bhabaithe; ficsean agus neamhfhicsean do leanaí idir 6-12; rannóg d'ógánaigh idir 12-15; rannóg tagartha; ceol agus cluichí ar CD agus téip agus físeáin ar féidir féachaint orthu sa leabharlann. Is féidir bréagáin, míreanna mearaí agus cluichí a úsáid fad is atá tú sa leabharlann. Tá ríomhairí do leanaí chomh maith le mórán bogearraí oideachasúil agus siamsaíochta do dhaoine óga.

 

Imeachtaí Cultúrtha agus Oideachasúla

Chomh maith leis na himeachtaí scéalaíochta rialta, déanann leanaí ceiliúradh ar an Nollaig, an Samhradh, an Cháisc, Oíche Shamhna agus féilte eile sa leabharlann. Leis na leanaí eile, foireann na leabharlainne agus cinnirí gníomhaíochta a thagann ar cuairt, is féidir le leanaí bheith páirteach i réimse leathan gníomhaíochtaí a eagraítear chun siamsaíocht a chur ar fáil do na baill is óige inár bpobal, chun iad a mhúineadh agus a spreagadh agus chun go mbeidh siad rannpháirteach. I measc imeachtaí a reáchtáladh roimhe seo tá cuairteanna ó údair, ranganna damhsa, ealaín agus ceardaíocht, feasacht chomhshaoil, gníomhaíochtaí ilchultúrtha agus go leor leor eile. Foilsítear sonraí na n-imeachtaí roimh ré ar an láithreán gréasáin agus inár leabharlanna. Is féidir leat do theaghlach a chur ar ár liosta postála chun go mbeidh a fhios agat faoina bhfuil ar siúl an t-am ar fad.

Féile Leabhar na bPáistí

Gach Deireadh Fómhair, i gcomhar le Grúpa Leabharlainne na nÓg, Cumann Leabharlann na hÉireann agus Leabhair Pháistí Éireann, reáchtáiltear Féile Leabhar na Leanaí i leabharlanna poiblí ar fud na hÉireann. Is é seo an fhéile chultúrtha saor in aisce is mó do leanaí in Éirinn agus éiríonn go maith léi i gcónaí i Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas.

Leabhair Ilchultúrtha

Tá bailiúchán leabhar do leanaí i ngach brainse a léiríonn cúlraí cultúrtha éagsúla ár saoránaigh shóisir. Is foilseacháin dátheangacha go leor acu a chuidíonn leis na leanaí teangacha agus taithí a chéile a thuiscint. Tá sonraí an bhailiúcháin seo le fáil ó do leabharlann áitiúil.

Láithreán na nÓg

Beidh leathanaigh do leanaí ar fáil go gairid ar ár láithreán gréasáin chun gur féidir leo taitneamh a bhaint as seirbhísí ar líne na leabharlainne ar bhealach a fheileann dóibh.

Comhairle do thuismitheoirí

Tugann Bord Comhairleach an Idirlín treoir do thuismitheoirí maidir lena leanaí a choimeád slán agus an tIdirlíon a úsáid acu. Féach faoi 'foilseacháin' chun a leabhrán úsáideach suas chun dáta 'Get with IT' a fheiceáil. www.iab.ie