Rochtain

Ba mhaith le Leabharlanna Átha Cliath Theas seirbhís leabharlanna a chur ar fáil do gach duine a chónaíonn, a oibríonn nó a théann ar scoil i gContae Átha Cliath Theas. Chun cinntiú go bhfuil eolas ag custaiméirí agus ag custaiméirí féideartha faoi gnéithe rochtana d'ár seirbhísí éagsúla, ta treoraí ullmhaithe againn do gach ionad seirbhíse. Má bhíonn deacracht rochtana agat déan teagmháil linn.

Tá físeán ar fáil a shoiléiríonn gneithe rochtana d'ár leabharlanna éagsúla.

Tá cluiche ar líne Jobot's Access All Areas (osclaíonn i bhfuinneog nua) ullmhaithe ag Oifigeach Idirchaidrimh do Dhaoine faoi Mhíchumas Átha Cliath Theas / Oifigeach Roctana a chabhraíonn le daoine cúrsaí rochtana a thuiscint. Bain triail as!. Cabhróidh sé leat na deacrachtaí a bhíonn ag daoine ata faoi mhíchumais teacht ar sheirbhísí a thuiscint níos fearr.

Seirbhís Sheachadadh Baile ar fáil do dhaoine nach féidir leo dul chuig a leabharlann áitiúl.

 

Treoraithe Rochtana

 

Gnéithe Rochtana, Leabharlann an Chontae, Tamhlacht (pdf, 17Kb)

Gnéithe Rochtana, Leabharlann Chaisleán Thig Motháin (pdf, 16Kb)

Gnéithe Rochtana, Leabharlann Chluain Dolcáin (pdf, 17Kb)

Gnéithe Rochtana, Leabharlann Leamhcháin (pdf, 17Kb)

Gnéithe Rochtana, Leabharlann Ospidéal Stewart (pdf, 12Kb)

Gnéithe Rochtana, Leabharlanna Taistil (pdf, 11Kb)

Gnéithe Rochtana, Leabharlann an Teampaill Ghil (pdf, 12Kb)

 

 

Treoir Ghnáth-Ghaeilge ar Leabharlann an Chontae, Tamhlacht (pdf, 20 Kb)