Seirbhís Leabharlainne Leanaí agus Scoile

Cuireann an Leabharlannaí Seirbhís Leanaí saibhreas eolais agus acmhainní ar fáil do Bhunscoileanna i gContae Átha Cliath Theas.

Faoi láthair, tá os cionn 30,000 leanaí ag freastal ar 100 bunscoil sa Chontae.

Is féidir le múinteoirí ó na scoileanna go léir teagmháil a dhéanamh leis an Leabharlannaí Seirbhísí Leanaí chun comhairle agus tacaíocht a fháil maidir le cúrsaí litearthachta agus leabhar:

Comhairle agus cúnamh maidir le bunú leabharlann scoile

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin ár Seirbhís Leabharlann Leanaí déan teagmháil le:

Laura Joyce/Maria O’Sullivan, Ceanncheathrú Leabharlanna Átha Cliath Theas, Aonad 1, Coimpléasc Tionsclaíoch na Cearnóige, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 ag 01 4597834 nó seol ríomhphost chuig schools@sdublincoco.ie