Ríomhairí na Leabharlainne

Tá réimse leathan ríomhairí do rochtain phoiblí ag Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas i ngach brainse. Cuirimid rochtain Idirlín ar fáil saor in aisce dár gcustaiméirí ar fad, lena n-áirítear ár gcustaiméirí sóisir a bhfuil a ríomhairí féin acu le rochtain scagtha. Tá réimse leathan clár ar ár ríomhairí do dhaoine fásta lena n-áirítear cláir Microsoft Office cosúil le Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint agus Publisher agus tá réimse leathan cluichí oideachasúla agus láithreáin ghréasáin idirghníomhacha ar na ríomhairí sóisir.

Tá go leor fáthanna go mbeadh mionathruithe ag teastáil ó dhaoine ar chrua-earraí agus bogearraí ríomhaire. Tá réitigh éagsúla ag teastáil ó chumais éagsúla amhairc, láimhe agus intleachta. Ag Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas, áirítear scanóirí optúla, méarchláir agus luchóga speisialta chomh maith le crua-earraí agus bogearraí formhéadaithe i measc na dteicneolaíochtaí cúnta atá againn. Tá Kurzweil 3000 ar fáil do dhaoine le cumais éagsúla litearthachta agus foghlama chomh maith le ZoomText, formhéadaitheoir scáileáin cumhachtach agus léitheoir scáileáin, a úsáidtear chun go mbeadh an ríomhaire níos éasca le feiceáil, cloisteáil agus úsáid.

Polasaí Úsáide Ríomhairí

Is gá do dhaoine an polasaí seo, riallacha agus sonraí faoi rochtain ag páistí a ghlacadh sula núsáideann siad ríomhairí sna leabharlanna:

Polasaí

 • Soláthraíonn Leabharlanna Dheisceart Bhaile Átha Cliath rochtain ar réimse leathan acmhainní faisnéise, iad siúd atá ar fáil tríd an Idirlíon san áireamh.  Déanann an
 • tIdirlíon comhlánú agus feabhsú ar réimse bailiúchán atá sa leabharlann faoi láthair agus cuireann sé fóram oscailte ar fáil do smaointe, eolas agus do shaibhriú cultúrtha.
 • Is foinse sár mhaith faisnéise é an tIdirlíon. Cuirtear i gcuimhne d’úsáideoirí nach gá go mbeidh faisnéis a fhaightear ar an Idirlíon iontaofa, cruinn, suas chun dáta nó oiriúnach, nó go gcoinneofar faoi rún aon eolas a sholáthraíonn úsáideoir.  Níl aon smacht ag Leabharlanna Dheisceart Bhaile Átha Cliath ar fhaisnéis faighte tríd an Idirlíon agus ní féidir leo dul i mbannaí ar a cruinneas.
 • Úsáideann Leabharlanna Dheisceart Bhaile Átha Cliath bogearraí scagtha chun cosc a chur ar rochtain ar fhaisnéis agus íomhánna a d’fheadfadh a chur isteach ar úsáideoirí.  Mar sin féin, ní ráthaíonn sé seo, i gcónaí, nach mbeidh ábhar gránna á thaispeáint d’úsáideoirí mar ní féidir le bogearraí scagtha suíomhanna déistineacha  uilig a chosc. Má bhíonn aon imní ort, cuir in iúil do fhoireann na leabarlainne í.
 • Coimeádann Leabharlanna Átha Cliath Theas loga úsáide gach ríomhaire de réir úsáideoirí agus láithreáin Gréasáin a chuairtaítear. Is féidir dul isteach sna loganna i gcás eachtra, i gcás gearáin nó de bharr iarratais ón nGarda Síochána.

Rialacha Úsáide

 • Táthar ag súil go mbainfidh daoine aonair úsáid as ríomhairí pearsanta na leabharlainne ar bhealach freagrach agus cúirtéiseach agus nach rachaidh siad i mbun gníomhartha a d’fheadadh droch-cháil a tharraingt ar údarás na leabharlainne.
 • Beidh cailliúint phribhléidí Idirlín mar thoradh ar iarrachtaí slándáil Idirlín a shárú, cur isteach ar chrua-earraí áitiúla nó cumraíochtaí bogearraí a athrú.
 • Ná déanadh úsáideoirí íoslódáil neamhdhleathach de chomhaid.
 • Ní ghlacann Leabharlanna Dheisceart Bhaile Átha Cliath aon fhreagracht as damáiste do chomhaid, dhoiciméid nó do ghléasanna stórála mar mhéaróga cuimhne nó
 • CD-ROManna.
 • Ta fáil ar rochtain Idirlín trí áirithint ar líne ag www.southdublinlibraries.ie nó trí áirithint ag deasc na leabharlainne nó ar ghlaoch teileafóin chuig an mbrainse cuí.    

Rochtain ag Páistí

 • Is bealach spraíúil é úsáid Idirlín chun foghlaim a dhéanamh, ábhair spéise nua a aimsiú agus chun comhrá a dhéanamh le cairde.
 • Is gá do thuismitheoirí maoirseacht a dhéanamh ar úsáid ríomhairí na leabharlanna. Ní féidir le foireann na leabharlainne an gualgas seo a chomhlíonadh.
 • Ní cheadaítear do ógánaigh ríomhairí na nóg a úsáid. Caithfidh siad ríomhairí na ndaoine fásta a úsáid.
 • Áirítear anseo thíos roinnt céimeanna chuig úsáid shábháilte an Idirlín.
 • Seachain eolas pearsanta a thabhairt  ar líne do dhaoine nach bhfuil aithne agat orthu.  
 • Na glac le agus ná hoscail r-phoist ach amháin uathu siúd a bhfuil aithne agat orthu.  D’fheadadh víris nó teachtaireachtaí míthaitneamhacha  a bheith i  r-phoist eile.
 • Is féidir do rogha phearsa a bheith ionat i gcibearspás.  Is fíor sin faoi gach duine eile freisin.  Mar sin, bí ar an eolas nach gá go mbeidh daoine mar a gcuireann siad iad féin in iúl. 
 • Tabhair tuismitheoir leat má tá tú ag bualadh le duine a bhfuil aithne agat air/uirthi ar líne Idirlín amháin.
 • Abair le do thuismitheoir nó le duine fásta iontaofa má chuireann duine nó rud éigin ar an Idirlíon míchompord ort.
 • Bí “gréasán-chiallmhair” agus is mór an spórt an tIdirlíon.

Leabharlanna Chontae Átha Cliath Theas, 2010.