Foghlaim ar feadh an tSaoil

Má tá suim agat scil nua a fhoghlaim nó dul ar ais chuig oideachas lánaimseartha nó páirtaimseartha, is féidir le Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas cúnamh a thabhairt duit.

  • Catalóg na Leabharlainne – cuardaigh ár gcatalóg bheo chun eolas suas chun dáta a fháil maidir leis na teidil atá ar fáil, céard atá ar iasacht faoi láthair agus cén míreanna atá ar fáil.
  • Íoslódáil Digiteach – cuardaigh ár Láthair Íoslódála chun eLeabhair, Closleabhair, ceol agus scannáin a fháil.
  • Imeachtaí Leabharlainne – faigh amach faoina bhfuil ag tarlú i do leabharlann áitiúil – tá na himeachtaí ar fad saor in aisce!

Naisc Sheachtracha Úsáideacha

  • www.codubvec.ie – Cuireann Coiste Ghairmoideachais Bhaile Átha Cliath réimse cúrsaí ar fáil do dhaoine fásta agus cuireann sé seirbhís treorach rúnda maidir le hoideachas ar fáil in aisce.
  • www.ittdublin.ie – cuireann IT Thamhlachta réimse cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil www.fas.ie – is féidir le FÁS cuidiú leat rochtain a fháil ar dheiseanna oiliúna & oideachais i do cheantar
  • www.eveningclasses.ie www.nightcourses.com www.learningireland.ie – is rogha iad seo de na treoracha ar líne atá ar fáil maidir le ranganna tráthnóna. Tabhair cuairt ar ár mbrainsí chun an rogha de chóipeanna crua treoracha atá againn a léamh.