Fostaíocht

Má tá post nua á lorg agat nó má tá athrú gairme á mheas agat, tá na hacmhainní againn a chuideoidh leat fostaíocht a fháil.

Catalóg na Leabharlainne – cuardaigh ár gcatalóg bheo chun eolas suas chun dáta a fháil maidir leis na teidil atá ar fáil, céard atá ar iasacht faoi láthair agus cén míreanna atá ar fáil.
Íoslódáil Digiteach – cuardaigh ár Láthair Íoslódála chun eLeabhair, Closleabhair, ceol agus scannáin a fháil.
Acmhainní ar Líne – rochtain saor in aisce ónár leabharlanna ar acmhainní gnó, nuachtáin ar líne agus láithreáin idirnáisiúnta agus i dteangacha iasachta.
Imeachtaí Leabharlainne – faigh amach faoina bhfuil ag tarlú i do leabharlann áitiúil – tá na himeachtaí ar fad saor in aisce!

Naisc Sheachtracha Úsáideacha

www.redundancy.ie – láithreán gréasáin de chuid Eagraíocht na hÉireann do Dhaoine Dífhostaithe
Ag lorg oibre – íoslódáil an bhileog eolais úsáideach seo ón INOU anseo
Bíodh do Chearta Leasa ar Eolas agat – íoslódáil an bhileog eolais úsáideach ón INOU anseo.
www.losingyourjob.ie
– láithreán gréasáin an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh a bhfuil sé mar aidhm aige eolas cuimsitheach a chur ar fáil ar ghnéithe a bhaineann le do phost a chailleadh, lena n-áirítear na seirbhísí agus na teidlíochtaí atá ar fáil.
www.fas.ie – láithreán gréasáin oiliúna agus fostaíochta na hÉireann
www.careersportal.ie acmhainn Éireannach dírithe orthu siúd atá ag iarraidh a ngairm bheatha a phleanáil www.employmentrights.ie cuireann NERA eolas ar fáil d’fhostaithe agus d’fhostóirí trína aonad eolais, déanann sé monatóireacht ar choinníollacha fostaíochta trína sheirbhísí cigireachta agus tig leis comhlíonadh a fhorfheidhmiú agus cúiteamh a lorg.