Staidéar Áitiúil

Cé nár tháinig ceantar riaracháin Bhaile Átha Cliath Theas i bhfeidhm go dtí 1994, tá stair shaibhir agus ilghnéitheach aige. Tá daoine ina gcónaí sa cheantar seo ón tréimhse Neoiliteach agus tá fianaise ann go raibh cónaí ann i rith mhór-réanna na staire.

Chun freastal a dhéanamh ar úsáideoirí ar mian leo staidéar a dhéanamh ar fhorbairt Chontae Átha Cliath Theas agus an stair agus oidhreacht shaibhir a bhaineann leis, tá an Rannóg Staidéir Áitiúla ag Leabharlann an Chontae tiomanta d’ábhar a bhailiú, a chaomhnú agus a chur ar fáil chun tagairt a dhéanamh dó, ábhar a bhaineann le stair agus forbairt Chontae Átha Cliath Theas. Tá os cionn 10,000 mír sa bhailiúchán lena n-áirítear leabhair, nuachtáin, tréimhseacháin,

Tig leat níos mó eolais a fháil maidir le hacmhainní agus seirbhísí staidéir áitiúla tríd an chuid seo den láithreán a thaiscéaladh.