Téarmaí agus Cionníollacha Úsáide

Chruthaigh agus cothaíonn Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas www.southdublinlibraries.ie agus láithreáin bhainteacha agus cuirtear a bhailiúcháin, gníomhaíochtaí agus beartais ar fáil don phobal tríd an Idirlíon. Trí úsáid a bhaint as Láithreáin Ghréasáin Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas agus a n-ábhar, tá tú ag glacadh le agus ceangailte ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas. D’fhéadfadh na téarmaí agus coinníollacha seo athrú ó am go ham, agus molaimid duit féachaint orthu go rialta.

Cóipcheart

Is féidir ábhar an láithreáin seo agus na láithreáin bhainteacha a íoslódáil i gcomhair staidéir phearsanta. Má tá an t-ábhar le húsáid i gcomhair aon rud eile, tá tú freagrach as an gcead cuí a fháil.

Nuair a úsáideann tú ábhar ónár láithreán gréasáin, iarraimid go dtabharfá creidiúint do Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas mar seo a leanas: Le buíochas do Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas www.southdublinlibraries

Tá gach iarracht réasúnach déanta ag Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas chun úinéirí cóipchirt a aimsiú, chun teagmháil a dhéanamh leo agus chun aitheantas a thabhairt dóibh agus ba mhaith linn go gcuirfeadh aon úinéirí cóipchirt ar an eolas muid mura bhfuil aitheantas ceart faighte acu ar an láithreán gréasáin seo chun gur féidir linn na ceartúcháin chuí a dhéanamh.

Iarrtar ar dhaoine aonair agus eagraíochtaí ar mian leo go mbeadh ábhar Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas inrochtana ar a láithreáin ghréasáin naisc hipirtéacs a cruthú chuig an ábhar cuí ar an láithreán seo.

Naisc chuig láithreáin ghréasáin agus bunachair shonraí sheachtracha

Cuireann Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas naisc ar fáil chuig láithreáin ghréasáin agus bunachair shonraí sheachtracha ar mhaithe le háis agus eolas custaiméirí. Tá na láithreáin agus bunachair seo faoi réir a dtéarmaí agus a gcoinníollacha féin. Féach arís ar na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le gach láithreán agus bunachar a bhfuil sé ar intinn agat a úsáid agus cinntigh go gcloíonn tú leis na rialacha infheidhmithe.

Ní ionainn nasc le láithreán eagraíochta nó duine aonair agus formhuiniú nó faomhadh ó Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas maidir le hábhar nó seirbhísí an láithreáin. Níl Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas freagrach as ábhar na láithreán gréasáin seachtracha.

Más mian leat imní a chur in iúl, cuir ríomhphost chuig library@sdublincoco.ie.