Taighde ar Líne

Foghlaim Teanga ar Líne 

Tá an-áthas ar Leabharlanna Átha Cliath Theas cur i bhfios go bhfuil seirbhís foghlaim teanga ar líne do níos mó ná 80 teanga ar fail. 

Is féidir teach ar an seirbhís seo trí suíomh na leabharlanna agus tá sí saor in aisce do bhaill de Leabharlanna Átha Cliath Theas. Ní gá ach do chárta leabharlainne (Is gá cárta nua a thosaíonn le D4) a bheith agat agus ríomhaire nó fón cliste.

Gliogáil ar an nasc thuas chun tosú ag foghlaim teanga nua anois!

Téigh chuig Mango Languages

 

Acmhainní Sláinte do Thomaltóirí

Consumer health Complete

Is é Consumer Health Complete (CHC) ó EBSCO an acmhainn is cuimsithe le haghaidh eolas sláinte do thomhaltóirí. Tá sé curtha le chéile chun riachtanais fáisnéis othar a shásamh agus chun tacú le tuiscint leathan ar cúrsaí sláinte a chothú. Tabhair faoi deara nach ceart an teolas atá sa bhunachar seo a úsáid le haghaidh féin-diagnóis agus ní ionadaí é do chomhairle leighis, diagnóis nó coir leighis proifisiúnta. Úsáidtear ainmneacha Mheiriceánacha do drugaí agus do cógás leighis ar an láithreán seo.

Is gá cárta leabharlainne chun an acmhainn seo a úsáid.

Téigh chuig Consumer health Complete

 

Ath Shamhlaigh Tú Féin

Má theastaíonn uait do shláinte a fheabhsú, tosú ar sport nó caitheamh aimsire nua, do theach a athrú nó bheith ag plé le himeachtaí cultúrtha, tá acmhainní ag leabharlanna Átha Cliath Theas chun tús a chur leis an bhfeachtas.

Téigh chuig Ath Shamhlaigh Tú Féin

 

Léitheoireacht Sláintiúl do Dhaoine Sláintiúla

Séard atá sa Scéim Léitheoireachta Shláintiúl ná cnuasacht leabhair féinchabhair do dhaoine atá ag eispéiriú struis nó deacrachtaí mhothúchánacha.

 Tá an scéim roinnte i ndhá liosta:

Healthy Reading for Adults  (63kb, PDF)

Healthy Reading for Families  (61kb, PDF)

 

Ceisteanna a Bhaineann le Páistí

Sa liosta seo tá leabhair a bhfuil fáil orthu in ár leabharlanna a chabhróidh le páistí tabhairt faoi deacrachtaí an tsaoil.

Tá an liosta ar fáil mar bhróisiúr nó mar liosta anótáilte.

Acmhainní Tagartha

Encyclopaedia Britannica

Logo of Encyclopedia Brittanica

Tá an chiclipéid iomlán san Eagrán Leabharlainne ar líne ina bhfuil os cionn 72,000 alt inchuardaithe agus láithreáin ghréasáin bhainteacha arna roghnú ag Eagarthóirí Encyclopaedia Britannica.  Déanann foireann Encyclopaedia Britannica nuashonrú seasta ar an mbunachar sonraí.

Tá do chárta leabharlainne de dhíth chun rochtain a fháil ar an acmhainn seo.

Tagairt Credo

Logo of Credo ReferenceIs leabharlann tagartha ar líne ina bhfuil os cionn 100 ciclipéid, foclóir agus leabhar tagartha eile atá i dTagairt Credo.

Tá do chárta leabharlainne de dhíth chun rochtain a fháil ar an acmhainn seo.

Trioblóid le nod chrosfocail, is féidir le Credo cabhrú leat! Ar thóir cruacheist spraoi, cláraigh le haghaidh cruacheist an Aoine.

Téigh chuig Tagairt Credo

Which

Logo of Which?

Is láithreán gréasáin eolais atá i Which a dhíríonn ar shaincheisteanna tomhaltóra. Tá clú agus cáil orthu de bharr tástálacha agus athbhreithnithe táirgí agus as comhairle a chur ar fáil do thomhaltóirí atá neamhspleách agus neamhchlaonta. Ní féidir teacht ar a n-acmhainn ar líne ach amháin ar ríomhairí inár mbrainsí. Tá cóipeanna de Which Magazine le fáil inár leabharlanna chomh maith.

 

Nuachtáin ar Líne

Láithreáin ghréasáin a chuireann rochtain ar fáil ar na céadta nuachtán Éireannacha, áitiúla agus Idirnáisiúnta i go leor teangacha.

Láithreáin Éireanna

Láithreáin Idirnáisiúnta agus i dTeangacha Iasachta

 

Acmhainní Pobail

Eolas do Shaoránaigh

Logo of Citizens Information

Is láithreán gréasáin de chuid e-Rialtas na hÉireann é Eolas do Shaoránaigh a chuireann an Bord Eolais do Shaoránaigh ar fáil. Cuireann an láithreán eolas seirbhís pobail ar fáil d’Éirinn.
Téigh chuig Citizen’s Information as Gaeilge

Comhairle Airgid agus Seirbhís Bhuiséadaithe

Logo of MABS

Is seirbhís náisiúnta, saor in aisce, iontaofa agus neamhspleách í MABS do dhaoine atá i bhfiacha nó i mbaol bheith i bhfiacha.

Téigh chuig to Comhairle Airgid agus Seirbhís Bhuiséadaithe (MABS)

Átha Cliath Theas

Logo of South Dublin

Is láithreán gréasáin tairsí é Baile Átha Cliath Theas ina bhfuil naisc chuig Láithreáin Ghréasáin eile de chuid Bhaile Átha Cliath Theas cosúil le Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Bord Forbartha Chontae Átha Cliath Theas, Property Path agus eile.

Téigh chuig Átha Cliath Theas

Connect

Logo of Connect

Is tionscnamh pobalbhunaithe de chuid Chomhairle Contae Átha Cliath Theas é Connect.

Téigh chuig Connect

 

Acmhainní Leabhar

Borrowbooks

Logo of BorrowbooksIs láithreán gréasáin é Borrowbooks trínar féidir cuardach a dhéanamh ar chatalóga ar líne agus láithreáin ghréasáin leabharlanna poiblí na hÉireann, agus leabhair, CDanna, DVDanna etc. a iarraidh ar iasacht trí Iasacht Idirleabharlainne. Déan cuardach agus cuir míreanna in áraithe ar Chatalóg ar Líne Leabharlanna Átha Cliath Theas sula núsáídeann tú Borrowbooks.

Téigh chuig Borrowbooks

 

Book Crossing

Is láithreán gréasáin é Book Crossing ar a “scaoiltear leabhair amach san fhianas” agus ansin leantar a dturais agus na daoine ar a mbíonn tionchar acu. Cuirtear clib ar gach leabhar ar a bhfuil uimhir aitheantais uathúil agus fágtar in áit poiblí é chun go bhfaighidh duine éigin é. Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar an láithreán.

Téigh chuig Book Crossing

 

Reader2Reader

Logo of Reader2Reader

Is láithreán é Reader2Reader do léitheoirí chun a dtuairimí faoi leabhair a roinnt - na rudaí a thaitin agus nár thaitin leat agus na rudaí a chur i sáinn tú.

Téigh chuig Reader2Reader

 

WhichBook

Logo of WhichBook

Is láithreán gréasáin é WhichBook a thugann bealach taitneamhach agus infhiosach do léitheoirí chun leabhair a fháil a fheileann dá ghiúmar.

Téigh chuig WhichBook.net

 

LifeSteps
Logo of LifeSteps

Is sraith treoracha suimiúla maidir leis an Idirlíon atá i Lifesteps agus beidh sé ar fáil i leabharlanna poiblí agus ar láithreán gréasáin an tionscadail.

Téigh chuig LifeSteps

 

Acmhainní Staidéir Áitiúla

Stair Chontae Átha Cliath Theas

Logo of South Dublin County History

Tugann Stair Bhaile Átha Cliath Theas forbhreathnú ar stair na sráidbhailte i mBaile Átha Cliath Theas agus áirítear ann íomhánna, léarscáileanna agus turais siúil de gach sráidbhaile.

Téigh chuig Stair Chontae Átha Cliath Theas

SOURCE ár gCartlann Digiteach

Bailiúchán acmhainní dhigiteacha a bhaineann le Chontae Átha Cliath Theas ar féidir a íoslódáil, curtha i láthair ag ár bhfoireann Staidéir Áitiúla.
Téigh chuig SOURCE

 

Connecting to the Past: Mapping South Dublin County in Time

Is féidir cnuasacht léarscáileanna stairiúla Chontae Átha Cliath Theas a bhrasáil ó léarscáil Rocque (1760) trí léarscáileanna éágsúla agus tréimhsí chuig léarscáileanna nua-aimseartha agus aerfótagrafaíocht.

Teigh chuig Connecting to the Past


Ask About Ireland

Logo of Ask About Ireland

Is tionscnamh é Ask About Ireland idir leabharlanna poiblí agus músaeim agus cartlanna áitiúla chun ábhar nua, neamhghnách agus uathúil a dhigitiú agus a fhoilsiú ar líne ó bhailiúcháin staidéir áitiúla chun acmhainn náisiúnta Idirlín a chruthú don chultúr.
Téigh chuig Ask About Ireland

Griffith’s Valuation Maps

Logo of Griffiths Valuation Maps

(1852) bunaithe ar léarscáileanna 1ú eagrán 6" na Suirbhéireachta Ordanáis ar fáil ag www.askaboutireland.ie

 

Breathnóir Leabharlainne ar Léarscáileanna Stairiúla de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis

  

Tá léarscáileanna stairiúla de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis ar fáil anois le féachaint orthu ar líne i leabharlanna poiblí amháin. Íomhánna d’ardchaighdeán atá i gceist agus is féidir iad a phriontáil. Is féidir cuardach a dhéanamh ar na léarscáileanna de réir contae, baile fearainn nó dúiche. Ní féidir teacht ar an acmhainn seo ach amháin ar ríomhairí inár mbrainsí. Is iad na sraitheanna léarscáileanna atá ar fáil:

  • 6" Daite (1834 - 1842)
  • 6" Dubh agus Bán (1834 - 1842)
  • 25" Dubh agus Bán (1834 - 1842)

 

Irish Newspaper Archives

Irish Newspaper Archives Logo

Is iad Cartlanna Pháipéir Nuachta na hÉireann an bunachar sonraí ar líne is mo ar domhan de Nuachtáin Éireannacha.  Cuardaigh, aimsigh agus féach ar stair na hÉireann go díreach mar a foilsíodh é ó thús. Ní féidir teacht ar an acmhainn seo ach amháin ar ríomhairí I Leabharlann an Chontae i dTamhlacht a bhaineann le stair áitiúl.

 

Irish Times Digital Archive

Irish Times Digital Archive Logo

Tá macasamhla díreacha na n-alt ar fad a foilsíodh san Irish Times ó 1859 i leith le fáil i gCartlann Digiteach an Irish Times. Ní féidir teacht ar an acmhainn seo ach amháin ar ríomhairí inár mbrainsí.
Téigh chuig Irish Times Digital Archive

 

Cnuasacht JSTOR Ireland

Is féidir teacht ar thart ar 90 irisí agus tréimhseacháin, ina measc cinn a bheadh áisiúl i staidéar stair áitiúl: Dublin Historical Record, Proceedings of the Royal Irish Academy, Archaeology Ireland, Collectanea Hibernica, History Ireland, Irish Historical , Studies, Journal of Irish Archaeology, Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, Nordic Irish Studies, Studia Hibernica, etc. Is féidir teacht ar an cnuasacht  ar na ríomhairí i Leabharlann an Chontae, Tamhlacht. Tá nasc ar fáil ar deasc na ríomhairí i Leabharlann an Chontae le haghaidh staidéar áitiúl.
Teigh chuig www.jstor.org.