Ba mhaith liom...

Caisleán Thig Motháin

Leabharlann Chaisleán Thig MotháinTá Leabharlann Chaisleán Thigh Motháin ag freastal ar an bpobal le 25 bliana anuas. Cuirimid réimse leathan ábhar ar fáil le tógáil ar iasacht agus seirbhísí cosúil le:

 • Do dhaoine fásta tá rogha fairsing leabhar, ó leabhair shárdhíola agus beathaisnéisí nua, chuig treoracha taistil agus leabhair gharraíodóireachta.
 • Is féidir leat cóip den Scrúdú Teoiric Tiomána a fháil nó teanga a fhoghlaim lenár gcúrsaí ilmheáin.
 • Tá réimse leathan DVDanna againn, a chlúdaíonn sraitheanna teilifíse a bhfuil tóir orthu cosúil le The Sopranos agus na heisiúintí DVD is déanaí. Is féidir iad seo a thógáil ar feadh seachtain amháin gan aon táille.
 • Is féidir leat pictiúr a thógáil ar iasacht, trínár scéim iasacht prionta, nó irisleabhar ónár réimse leathan tréimhseacháin.
 • Brabhsáil na páipéir nuachta laethúla nó féach ar ár dtaispeántas is déanaí.
 • Tá rochtain Idirlín agus áiseanna priontála ar fáil do bhaill leabharlainne agus cuirimid seirbhísí fótachóipeála agus facs ar fáil chomh maith.
 • Faigh foirm chun do phas a athnuachan nó le haghaidh do cheadúnas tiomána. Tá rogha leathan foirmeacha eile again chomh maith.
 • Seiceáil an bhfuil d’ainm ar chlár na dtoghthóirí, nó bain úsáid as ár WiFi le do ríomhaire glúine.
 • Faigh an nuacht is déanaí maidir le himeachtaí atá ar siúl go háitiúil agus go náisiúnta trí féachaint ar an rogha mór eolas pobail atá againn.

Cuirimid sraith leanúnach cúrsaí agus gníomhaíochtaí ar fáil ó Ríomhairí do Thosaitheoirí go comhrá Spáinnise agus club leabhar beoga. Athraíonn na rudaí atá ar fáil go rialta mar sin féach ar ár mbróisiúr míosúil, ar láithreán na leabharlainne nó sna meáin áitiúla chun eolas a fháil maidir lena bhfuil ar fáil anois.

Do leanaí tá rogha mór leabhar againn do gach aoisghrúpa ó pháistí óga go dtí déagóirí.

 • Cuirimid leabhair chéimnithe léitheoireachta ar fáil chun muinín léitheoirí óga a fhorbairt.
 • Tá rannóg ar leith againn d’ógánaigh agus limistéar staidéir. Tá ábhar tacaíochta againn do chúrsaí na hArdteistiméireachta agus an Teastais Shóisearaigh.
 • I measc na ngníomhaíochtaí atá againn do leanaí tá am scéalaíochta rialta, club leabhar sóisearach agus seisiúin ealaíne agus cheardaíochta. I rith saoire na scoileanna agus Fhéile na Leabhar na bPáistí, eagraímid imeachtaí breise do leanaí. Bíonn rogha cluichí, bréagáin, míreanna mearaí agus gníomhaíochtaí ar fáil i gcónaí do leanaí a thagann isteach tar éis na scoile.

Fáiltímid roimh chuairteanna ó ranganna bunscoile agus meánscoile agus táimid sásta dul ar cuairt chuig scoileanna agus naíonraí. Tig le múinteoirí úsáid a bhaint as ár n-áis iasachta chun leabhair a fháil ar iasacht go fadtéarmach le húsáid sa rang.

De réir ár dtiomantas seirbhíse, rochtain d’ár seirbhísí a chothú d’ár gcustaiméirí uilig, tá dhá spás páirceála inrochtana díreach taobh amuigh den doras agus doirse uathoibríocha ar an mbealach isteach sa leabharlann. Tá réimse fairsing ábhar i bhfoirmeacha éagsúla ar fáil sa leabharlann, in a measc leabhair i gcló mór, closleabhair ar CD agus rochtain ar líne d’ár láthair íoslódála. Tá closchóras lúb ionduchtúcháin ag an gcuntar agus tá ríomhairí ar fáil le teicneolaíochtaí cúnta. Tá leithreas poiblí inrochtana ann chomh maith. Ta Formhéadaitheoir Cló CCTV ar fáil a mhéadaíonn ábhar clóite do dhaoine le lagú amhairc. Le do thoil, roghnaigh an nasc a leannán chun tuilleadh eolais a fháil ar Gnéithe Rochtana, Leabharlann Chaisleáin Thig Motháin (pdf, 16Kb). Tá sonraí agus físeán san áireamh ar fáil faoi ghnéithe rochtana gach Leabharlann Átha Cliath Theas ar ár leathnach Rochtain.

Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí

Gliogáil anseo le haghaidh liosta imeachtaí don seacht lá atá romhainn

There are no events scheduled for this week.

Teagmháil

Seoladh:
Leabharlann Chaisleán Thigh Motháin
Bóthar Thigh Motháin Thuaidh
Tamhlacht
Baile Átha Cliath 24

Teil: +353 1 4524888
Facs: +353 1 4597873

 

Uaireanta Oscailte

Dúnta ar an Satharn agus an Luan de Dheireadh Seachtaine Saoire Bainc

 • Luan: 9.45 - 5.00
 • Máirt: 9.45 - 5.00
 • Céadaoin: 9.45 - 5.00
 • Déardaoin: 9.45 - 5.00
 • Aoine: 9.45 - 4.30
 • Satharn: 9.45 - 4.30 

 
Leabharlannaí Sinsearach: Breid Ryan
Ríomhphost na Leabharlainne: castletymon@sdublincoco.ie

Léarscáil agus Treoracha

Is féidir teacht chuig an leabharlann ar bhus 77a ó Ché Éidin. Chun eolas a fháil ar chláir ama, bealaí agus táillí féach ar láithreán Bhus Átha Cliath.
Tá carrchlós ar fáil os comhair na leabharlainne.

Javascript is required to view this map.