Clubanna Leabhar

People reading

An maith leat leabhair?

Beidh grá agat don leathnach seo - tá sé lán d'eolas faoi agus nascanna d'ár gclubanna leabhar, blaganna leabhar agus liostaí leabhar.

Tá clubanna leabhar ag Leabharlanna Chontae Átha Cliath Theas i Leabharlanna Thamhlachta, Chluain Dolcáin, Leamhcáin, Chaisleán Thigh Motháin, Bhaile Uí Ruáin agus Ospidéil Stewart. Reáchtáiltear cruinnithe rialta sna leabharlanna, ar bhonn míosúil de ghnáth. Roghnaítear an leabhar le haghaidh an chéad chruinniú eile, agus treoraíonn comhordaitheoir le taithí an plé faoi leabhar na míosa.

Gliogáil ar na nascanna thíos chun eolas a fháil faoi amanna teacht le cheile, faoi láthair na gclubanna leabhar agus an chaoi ar féidir leat bheith i do bhall. Tá ballraíocht i gclubanna leabhar neamhfhoirmiúil agus saor in aisce.

Click on any of the links below for information about bookclub meeting times and venues and how to join.
Book club membership is informal and free of charge.

County Library  Club Leabhar, Leabharlann an Chontae, Tamhlacht

Stewart's Hospital Library Club Leabhar ospidéal Stewart

Clondalkin Library Club Leabhar Leabharlann Chluain Dolcáin

Ballyroan library  Club Leabhar Leabharlann Bhaile Uí Ruáin

Lucan Library Leabharlann Leamhcháin - blag chlub leabhar ag teacht go luath - teacht le chéile an Chéadaoin deirneach den mhí ag 7pm.

Castletymon Library Club Leabhar Leabharlann Chaisleán Thig Motháin

Whitechurch Library Leabharlann an Teampaill Ghil - blag chlub leabhar ag teacht go luath.

 

Tá bailiúchán os cionn 182 teideal leabhar againn le húsáid i gClubanna Leabhar i gContae Átha Cliath Theas. Is úrscéalta atá iontu go príomha, ach tá roinnt leabhar filíochta, taistil agus neamhfhicsin san áireamh. Má tá suim agat club leabhar a eagrú agus má theastaíonn uait eolas a fháil ar an gcaoi é a dhéanamh, tig leat rochtain a fháil ón mbrainse Leabharlanna Átha Cliath Theas is gaire duit .

 

Má theastáíonn uait rochtain a fháil ar ár gcnuasacht leabhar do chlubanna leabhar, déan teagmhail le Cheanncheathrú Leabharlanna Átha Cliath Theas trí ríomhphost nó galoigh ar 01 4597834 le do thoil. Please contact headquarters by email or phone 01-4597834.