Naisc

Acmhainní Staidéir Áitiúla Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas

Stair Bhaile Átha Cliath Theas http://www.southdublinhistory.ie

Ask About Ireland – Baile Átha Cliath Theas http://www.askaboutireland.ie

An Fardal Náisiúnta ar Oidhreacht Ailtireachta (NIAH) – Suirbhé Chontae Átha Cliath Theas http://www.buildingsofireland.ie/niah/highlights.jsp?county=SC

 

Acmhainní Stair Teaghlaigh

Daonáireamh 1911 (Cartlanna Náisiúnta na hÉireann) http://www.census.nationalarchives.ie/

Acmhainní agus Seirbhísí Ginealais Chartlanna Náisiúnta na hÉireann http://www.nationalarchives.ie/genealogy/index.html

Acmhainní agus Seirbhísí Stair Teaghlaigh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann http://www.nli.ie/en/family-history-introduction.aspx

Leabharlann Chomhlacht Ionadaíoch Eaglais na hÉireann http://www.ireland.anglican.org/index.php?do=information&id=63

Oidhreacht Bhaile Átha Cliath http://www.dublinheritage.ie/index.php

Family Search http://www.familysearch.org/

Oifig an Chláraitheora Ghinearálta (Baile Átha Cliath) http://www.groireland.ie/research.htm

GENUKI http://www.genuki.org.uk

Innéacs ar Irish Roots Magazine http://www.irishrootsmedia.com/

Daonáireamh 1901 do Shasana agus an Bhreatain Bheag http://www.1901censusonline.com/

 

Acmhainní Staidéir Áitiúla/Bailiúcháin Taifid Phoiblí/Chartlanna/Staidéir Áitiúla

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann http://www.nli.ie/

An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta http://www.nli.ie/en/national-photographic-archive.aspx

Cartlanna Náisiúnta na hÉireann http://www.nationalarchives.ie/

Staidéir Áitiúla Fhine Gall http://www.fingalcoco.ie/CommunityRecreationandAmenitiesDepartment/Library/FingalLocalStudies/

Cartlanna Chontae Fhine Gall http://www.fingalcoco.ie/CommunityRecreationandAmenitiesDepartment/Library/FingalArchives/

Staidéir Áitiúla Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin http://www.dlrcoco.ie/library/lhistory.htm

Staidéir Áitiúla Chathair Átha Cliath http://www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/Heritage%20and%20History/Pages/index.aspx

Staidéir Áitiúla Chill Dara http://kildare.ie/heritage/local-history.asp

Iris Staire Leictreonach ar Líne Chontae Chill Dara http://kildare.ie/ehistory/

Oifig na dTaifead Poiblí i dTuaisceart Éireann http://www.proni.gov.uk/

UK National Archives http://www.nationalarchives.gov.uk/default.htm

Ask About Ireland http://www.askaboutireland.ie

An Chomhairle Oidhreachta http://www.heritagecouncil.ie/

An Fardal Náisiúnta ar Oidhreacht Ailtireachta (NIAH) http://www.buildingsofireland.ie/

Bailiúcháin Leabharlanna na nOllscoileanna

Leabharlann Russell, OÉ Maigh Nuad http://library.nuim.ie/russell/

Cartlanna an Choláiste Ollscoile, BÁC http://www.ucd.ie/archives/html/main_fra.htm

Bailiúcháin Speisialta Leabharlann an Choláiste Ollscoile BÁC http://www.ucd.ie/library/special_collections/index.html

Bailiúchán Léarscáileanna Bhaile Átha Cliath i gColáiste na Tríonóide http://www.tcd.ie/Library/libraries/map.php

Bailiúchán Lámhscríbhinní Bhaile Átha Cliath i gColáiste na Tríonóide http://www.tcd.ie/Library/libraries/manuscripts.php

Stórtha Speisialtóra

Músaem agus Cartlanna An Gharda Síochána http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=72&Lang=1

Cumann Taifead Iarnróid na hÉireann http://www.irrs.ie/Common%20Files/archive.htm

Cartlann Amharclainne na hÉireann http://www.amharclann.ie/guide_dubcity.html

Taisce Cheol Dúchais Éireann http://www.itma.ie/

Cartlann Ailtireachta na hÉireann http://www.iarc.ie/

Cartlanna Míleata http://www.military.ie/dfhq/archives/arch.htm

Cartlanna na hAmharclainne Náisiúnta http://www.abbeytheatre.ie/resources/archive.html

Ginearálta

Innéacs Thaddeus Breen ar ailtireacht agus irisí stairiúla na hÉireann http://www.xs4all.nl/~tbreen/journals.html

Caibidil i Stair Bhaile Átha Cliath http://www.chaptersofdublin.com/

 

Catalóga

Catalóg Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas http://library.sdublincoco.ie/

Catalóg Leabharlann Náisiúnta na hÉireann http://www.nli.ie/en/online-catalogue.aspx

Borrow Books – cuardaíonn sé gach catalóg i leabharlanna poiblí na hÉireann agus ceadaíonn sé duit iarratas a chur go seolfaí leabhair chuig do leabharlann áitiúil. http://www.borrowbooks.ie/

Catalóg ar Líne Leabharlann na Breataine http://catalogue.bl.uk/F/?func=file&file_name=login-bl-list