Stair Theaghlaigh

Taighde a dhéanamh ar Stair do Theaghlaigh ag Leabharlann an Chontae, Tamhlacht

Ba cheart do thaighde a thosú leat féin agus do neasteaghlach. Cuir agallamh ar thuismitheoirí, seantuismitheoirí agus gaolta atá níos sine nó “feasach”. Téigh i gcomhairle le gaolta a d’fhéadfadh an taighde bheith déanta acu cheana féin.

Is iad na ceisteanna is tábhachtaí cé?, cén uair?, cén áit? Bíonn ainmneacha, áiteanna agus dátaí ábhartha agus taifid á chuardach. Is féidir leis an eolas sin fócas an taighde ina dhiaidh sin a chaolú go mór.

Féach ar cháipéisí teaghlaigh cosúil le huachtanna; teastais bhreithe, phósta, bháis; cártaí na marbh nó cártaí cuimhneacháin; fógraí agus ailt ó pháipéir nuachta, etc., etc.

Déan taifeadadh ar eolas ginealais i gcairteacha sinsir nó sliochtaigh.

Déan nóta i gcónaí de na foinsí a úsáideadh. Is furasta dearmad a dhéanamh ar an bhfoinse eolais a bhí agat.

Chun tús a chur le taifid a choinneáil teastóidh:}

 • Ainm an teaghlaigh
 • An paróiste nó baile fearainn inar chónaigh siad
 • Dáta measta

Nuair a thosaíonn tú ag déanamh taighde – oibrigh siar.

Acmhainní Tagartha/“Cén Chaoi é a dhéanamh”

Beidh na foilseacháin seo a leanas an-úsáideach chun do thaighde a threorú:

Grenham, John. Tracing Your Irish Ancestors. 2nd ed. Dublin: Gill and MacMillan, 1999.

Ryan, James G.. Irish Records Sources for Family and Local History. rev. ed, Baile Átha Cliath: Flyleaf Press and Salt Lake City UT; Ancestry Incorporated, 1997.

Tá na leabhair seo agus tuilleadh nach iad ar fáil chun tagairt a dhéanamh dóibh i rannóg na Staidéir Áitiúla ar sheilfeanna na leabharlainne ag LH 929.3415.

Tá na tréimhseacháin seo a leanas ar fáil sa Bhailiúchán Staidéir Áitiúla: Irish Ancestor,Family History, Irish Genealogist and Irish Roots.

Is é an General Alphabetical index to the Townlands and Towns, Parishes and Baronies of Ireland an uirlis is tábhachtaí chun logainmneacha Gaeilge a aithint, bunaithe ar Dhaonáireamh na hÉireann 1851. Eagrán Facsamhla.Baltimore, MA: Genealogical Publishing, 1984 Shelf: LH 312.

Na Taifid

Tá na taifid a úsáidtear i gcomhair taighde teaghlaigh in Éirinn sna catagóirí leathana seo a leanas:

 • Taifid Dhaonáirimh
 • Taifid Oifig an Chláraitheora Ghinearálta
 • Taifid Mhaoine
 • Taifid na hEaglaise

Na rudaí atá againn i Leabharlann an Chontae, Tamhlacht

Tá sonraí na rudaí atá ag an Leabharlann i ngach catagóir le feiceáil thíos

Daonáireamh

 • Tá na Daonáirimh do Chontae Átha Cliath Theas ar fáil ar mhicreascannán. (Tá Daonáireamh 1911 ar fáil ar líne anois chomh maith ag www.nationalarchives.ie)
 • Athscríbhinní de Dhaonáireamh 1901 Ráth Fearnáín D.E.D., Daonáireamh Thamhlachta 1901 D.E.D. agus Daonáireamh an Teampaill Ghil 1901 D.E.D. Seilf: LH 314.094183.
 • Daonáireamh Chathair Bhaile Átha Cliath 1851 (Ceann na dTeaghlach) ar Ríomhairí na Staidéir Áitiúla trí www.origins.net
 • Daonáireamh Chathair Bhaile Átha Cliath 1901 Barda Rotunda ar Ríomhairí na Staidéir Áitiúla trí www.origins.net
 • Daonáireamh Aill Finn 1749 ar Ríomhairí na Staidéir Áitiúla trí www.origins.net

Taifid Oifig an Chláraitheora Ghinearálta

Thosaigh taifid an Stáit ar phóstaí seachas póstaí Caitliceacha i 1845. I 1864, thosaigh taifid an Stáit ar gach breith, pósadh agus bás. Tá na taifid seo in Oifig an Chláraitheora Ghinearálta. Tá innéacsanna na mbreitheanna 1864-1958, na bpóstaí 1845-1958 agus na mbásanna 1864-1958 ar fáil anois ar líne ag Cuardach Teaghlaigh.

Taifid Mhaoine

Luacháil Griffith

Tá Luacháil Talún Griffith ar cheann de na hacmhainní ginealais is tábhachtaí d'Éirinn atá fágtha ón 19ú Céad. Foilsíodh é idir 1847 agus 1864 agus tá sé ar fáil ar líne ag www.askaboutireland.ie

Taifid na nEaglaisí

Tá innéacsanna ar roinnt taifid eaglaise do Bhaile Átha Cliath ar fáil ag www.dublinheritage.ie

Raymond Refaussé. Handlist of Church of Ireland parish registers in the Representative Church Body Library. Baile Átha Cliath: Representative Church Body Library, 2002. Seilf: LH 929.3415.

Irish Family History Society. Directory of Parish Registers indexed in Ireland. Naas: Irish Family History Society, 1997. Seilf: LH 929.3415.

Taifid Eile

Eolairí

Tá bailiúchán iontach d’Eolairí Thom (Cathair agus Contae Átha Cliath) ar fáil i Leabharlann an Chontae mar aon le cóipeanna dá réamhtheachtaí, an Treble Almanack.

Uachtanna

Index to the prerogative wills of Ireland 1536-1810. ed. Sir Arthur Vicars, F.S.A. Baltimore, MD: Genealogical Publishing Co. Inc., 1997  Seilf: LH 929.3.

Index of Irish wills 1484-1858, records at the National Archives of Ireland (lena n-áirítear uachtanna, riaracháin, banna ceadúnas phósta, ceadúnais phósta)(Ar fáil ar ríomhairí Staidéir Áitiúla)

Nuachtáin

Cartlanna Pháipéir Nuachta na hÉireann ag www.irishnewspaperarchives.com

Cartlann Digiteach an Irish Times ar líne ag www.askaboutireland.ie
(ar fáil ar gach ríomhaire rochtain phoiblí i ngach brainse de Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas)

Inscríbhinní ar Leaca Reilige

Memorials of the dead, Dublin city and county, Curtha in eagar ag Michael J.S.Egan (i 9 imleabhar). Foilsíodh é idir 1988 agus 1995 D’fhoilsigh an Irish genealogical Research Society an chéad trí imleabhar, agus d’fhoilsigh an Dr Michael J.S. Egan é féin na himleabhair eile. Seilf:LH 929.5.

Tionscadal Obair Foirne Naomh Maelruan. A Report based on a survey of the structures and monuments of St. Maelruan's churchyard. Tamhlacht. Tionscadal Obair Foirne Naomh Maelruan, 1986 (Sa dara cuid den obair seo tá athscríbhinn déanta ar na hinscríbhinní ar leaca reilige i gCill Naomh Maelruan). Seilf: LH 941.83.

Dublin Public Libraries. Directory of graveyards in the Dublin area, an index and guide to burial records. 2nd. ed. Baile Átha Cliath: 1990. Cuireann an uirlis luachmhar seo liosta cuimsitheach ar fáil maidir le suíomh thaifid maidir le reiligí Chathair agus Chontae Átha Cliath agus tugann sé liosta cuimsitheach d’athscríbhinní atá foilsithe. Seilf: 941.83.

Memorials of the Dead, Galway and Mayo  ar Ríomhairí na Staidéir Áitiúla trí www.origins.net

Gairmeacha

Herlihy, Jim. The Dublin Metropolitan Police, a complete alphabetical list of officers and men, 1836-1925. Dublin: Four Courts, 2001. Shelf: LH 929.34183.

Herlihy, Jim. The Dublin Metropolitan Police, a short history and genealogical guide, with notes on medal awards and casualties, and lists of members connected with the London Metropolitan police, the Irish revenue police, the Irish constabulary and the British army. Dublin: Four Courts, 2001.  Seilf: LH 363.20941835.

Herlihy, Jim. The Royal Irish Constabulary, a complete alphabetical list of officers and men, 1816-1922. Dublin, Four Courts, 1999. Seilf: LH 929.3415.

Herlihy, Jim. The Royal Irish constabulary, a short history and genealogical guide. Dublin: Four Courts, 1997.  Seilf: LH 351.7409415.

Taifid Mhílíste

Innéacs Fianaithe Mílíste 1872-1915 ar Ríomhairí na Staidéir Áitiúla trí www.origins.net

Liostaí Paisinéirí

Liostaí Paisinéirí na Breataine & na hÉireann 1890 ar Ríomhairí na Staidéir Áitiúla trí www.origins.net
Imirce Trasatlantach
1858-1870 ar Ríomhairí na Staidéir Áitiúla trí www.origins.net

Chun sonraí a fháil ar bhailiúcháin eile atá ag Leabharlann an Chontae déan teagmháil le catalóg na leabharlainne.

Stórtha Eile

Is próiseas céim ar chéim atá i dtaighde teaghlaigh a dhéanamh in Éirinn agus tá seans ann go mbeidh tú ag obair i roinnt leabharlanna agus cartlanna.

Eaglais Íosa Críost Naoimh na Laethanta Deirneacha

Bóthar Fhionnghlaise
Glas Naíon
Baile Átha Cliath 11
Poblacht na hÉireann

Oscailte Dé Máirt 10am-2pm, Déardaoin 10am-2pm, 3pm-7pm, Dé hAoine 7pm-9pm, Dé Satharn 10am-2pm

Láithreán Gréasáin: http://www.familysearch.org

 

Oifig an Chláraitheora Ghinearálta (Baile Átha Cliath)

3ú hUrlár
Bloc 7
Ionad Irish Life
Sráid na Mainistreach Íochtarach
Baile Átha Cliath 1

Teil. 1890 252076  Oscailte 9.30 am - 4.30 pm

Láithreán Gréasáin: http://www.groireland.ie/research.htm

An Oifig Luacháil Talún

Ionad Irish Life
Sráid na Mainistreach Íochtarach
Baile Átha Cliath 1
Poblacht na hÉireann

Teil. (01) 817 1000 Oscailte Luan-hAoine 9.30 am - 4.30 pm.

Láithreán Gréasáin:http://www.valoff.ie

 

Cartlanna Náisiúnta na hÉireann

Sráid an Easpaig
Baile Átha Cliath 8
Poblacht na hÉireann

Teil (01)4783711 Oscailte 10 am - 5 pm Luan - hAoine

Láithreán Gréasáin: http://www.nationalarchives.ie

 

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Teil. (01) 6030200 Luan-Céadaoin 9:30am-9.00pm Déardaoin-hAoine 9:30am-5.00pm Dé Sathairn 9:30am-1.00pm<0}

Láithreán Gréasáin: http://www.nli.ie

Seirbhís Ginealais (cuairteanna amháin) Luan – hAoine: 9.30am - 4.45pm Dé Sathairn: 9.30am - 12.30pm

 

Clárlann na nGníomhas

Clárlann na nGníomhas
Sráid Henrietta
Baile Átha Cliath 1

Teil. (01)  8048417 Oscailte 10 am - 4.30 pm Luan - hAoine

Láithreán Gréasáin: http://www.irlgov.ie/landreg

 

Leabharlann Chomhlacht Ionadaíoch na hEaglaise

Páirc Braemor
Ráth Garbh
Baile Átha Cliath 14

Teil. (01)  4923979  Oscailte 9 am - 1 pm, 2:00 - 5 pm, Luan - hAoine

Láithreán Gréasáin:<0} http://ireland.anglican.org